Vanliga frågor om externa verktyg och tjänster

Vad handlar det här om? Hur började det här? Vilka typer av verktyg och tjänster är i allmänhet tillåtna? Varför är detta ett problem? Kan ni ge några exempel på tillåtna verktyg och tjänster? Vilken typ av verktyg och tjänster är i allmänhet förbjudna? Kan ni ge några exempel på verktyg och tjänster som är förbjudna? Vad gäller för annan analyserande programvara som inte alltid tillåts? Kan ni ge mig några exempel på verktyg och tjänster som inte får användas under spel? Det finns ett verktyg eller en tjänst som jag vill använda, som inte finns med på någon av dessa listor. Vad ska jag göra nu? Kan listorna ovan komma att ändras? Är alla verktyg och tjänster på den tillåtna listan säkra att använda? Får jag använda ett tillåtet verktyg eller en tillåten tjänst för att spara spelarinformation från händer som jag inte deltar i? Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förhindra att spelare använder förbjudna verktyg och tjänster? Kommer ni att titta efter något annat på spelares datorer? Kan ni se min webbhistorik, mina dokument, eller andra privata filer och privat information? En del av de förbjudna tjänsterna som listas ovan är webbplatser, särskilt de som rör dataminering. Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att de används? Kan ni göra några ändringar i filer på min dator? Kommer ni att beslagta pengar som finns på någons konto om de använder ett förbjudet verktyg eller en förbjuden tjänst? Jag är utvecklare; finns det någonstans där jag kan få mer information om er policy?