Kortrummets regler

Dessa regler gäller för alla spel. Ytterligare regler som behandlar enbart turneringar kan ses här, och regler som behandlar enbart cash games kan ses här.

Spelare förväntas spela ärligt, och i enlighet med spelets anda. Nedanstående regler måste alltid följas.

1. Öppna ett Stars-konto

 1. För att få spela måste du vara minst 18 år samt myndig enligt lag i ditt land. Du kan behöva tillhandahålla oss med åldersintyg.

  Du får inte ansluta till våra spel från en plats där det är olagligt att göra så.

  För att spela om riktiga pengar måste du tillhandahålla oss med ditt fullständiga namn, korrekt födelsedatum samt nuvarande adress (inklusive postnummer).

  Du får endast ha ett Stars-konto.

  Du får enbart spela på ditt eget konto, och du får inte låta andra personer använda ditt konto.

2. Anslutning

 1. Vi tar inget ansvar för kvalitén på din internetanslutning eller för några störningar i denna, förutom de som direkt kan härledas till våra servrar. Informationen mellan din dator och våra servrar passerar genom en mängd "peers" och routrar på internet, maskiner som inte tillhör oss och inte heller din internetleverantör. Vi kan inte hållas ansvariga för störningar i sådana anslutningar. Spelare, särskilt de som spelar med höga insatser, bör överväga att ha en andra internetanslutning tillgänglig, så att de snabbt kan ansluta igen om deras första internetanslutning slutar fungera.

3. Oärligt spel

 1. Collusion, då två eller fler spelare samarbetar i spelen och utbyter information för att få ett orättvist övertag över andra spelare, är strängt förbjudet.

  Du får inte medvetet förlora en hand mot en annan spelare för att på så sätt överföra marker ('chip dumping').

  Om du har andel i någon annan spelares insatser, vinster eller bankroll, eller vice versa, får du inte spela i samma cash game eller Sit & Go som den spelaren.

  Vi vidtar åtgärder för att upptäcka och förhindra alla former av fusk, och dessa kan inkludera granskning av ditt konto, din handhistorik och program som används samtidigt som vår programvara.

  Vi tillhandahåller en lista över otillåtna program och tjänster på sidan Vanliga frågor om externa verktyg och tjänster

  Du får inte använda något av programmen och tjänsterna som listas som "otillåtna" samtidigt som vår klient körs. Listan är varken fullständig eller slutgiltig och vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tillägg eller ändringar i listan.

  Oärligt spel, såsom collusion, flera konton och användande av otillåtna program, kan resultera i bestraffning, allt efter våra bedömningar. Sådana straff kan inkludera varningar, begränsning av spel med vissa andra spelare, beslagtagna tillgångar och stängning av ditt Stars-konto.

  Om vi bedömer att användaren har bedrivit, eller har försökt bedriva, oärligt spel, t.ex. genom ovan nämnda aktiviteter eller annan manipulering av spelet, har vi rätt att vidta sådana åtgärder som vi bedömer lämpliga, såsom beskrivs i våra Användarvillkor.

4. Tidsbank

 1. Varje spelare har en tidsbank som ger spelaren extra tid för att fatta beslut.

  1. Tidsbanken minskar då den används. Om en spelare väljer att använda sin tidsbank, kommer övriga spelare vid bordet att meddelas om detta. 
  2. Om en spelare inte agerar i tid, aktiveras tidsbanken automatiskt, förutsatt att följande villkor uppfylls:
   1. Spelaren är ansluten till systemet när tiden löper ut; och
   2. Spelaren har investerat pengar i potten (mörkar och ante anses vara pengar investerade i potten)
  3. Tidsbanken kan inte manuellt förlängas eller fyllas på.

5. Live-chatt

 1. Du kan välja att använda funktionen livechatt där det är möjligt.

  Vi övervakar inte chatten aktivt, och du spelar vid bord med chatten aktiverad på egen risk.

  Förutom i vissa särskilda 'nationella' turneringar, måste din chatt alltid vara på engelska. Triviala undantag (t.ex. 'Salut!', 'gracias') kan tillåtas.

  Du förväntas chatta på ett sådant sätt som skulle vara lämpligt i ett offentligt, verkligt pokerspel. Det är strängt förbjudet för en användare att nyttja chatten för skadligt eller stötande beteende, t.ex. collusion, bedrägeri, skräppost, och/eller trakasserier. Kränkande, stötande, rasistisk, hotfull eller annan olämplig chatt kommer inte att tolereras.

  Du får inte använda chattfunktionen för kommersiellt bruk, t.ex. för att för att annonsera tjänst eller produkt tillhörande någon annan än oss. Du får inte heller göra uttalanden om oss som är osanna eller som rimligen kan anses nedsättande eller kritiserande.

  Du får inte skicka stora mängder text ("flooding") för att störa spelares normala användande av chattfunktionen.

  Du får inte 'spamma' borden med medelanden om privata turneringar eller Sit & Go's.

  Du får inte fälla kommentarer i chatten som kan påverka spelet i en hand eller en turnering, även om du bara är en åskådare. Det finns två undantag från denna regel:

  1. I cash games vid heads-up (alla andra har lagt sig, eller handen startade med endast två spelare) kan de två inblandade spelarna chatta om handen som de vill.
  2. I turneringar vid heads-up (alla andra har slagits ut, eller turneringen startade med endast två spelare) kan de två inblandade spelarna chatta om handen som de vill.

  Rapportera problem i chatten omedelbart;

  För att rapportera problem i chatten på ett visst bord, måste du sitta vid det bordet. Beroende på vilket bordstema du använder, måste du antingen klicka på knappen ‘Bord’ uppe till vänster, knappen ‘Alternativ’, eller markerlådan längst upp på bordet, innan du klickar på knappen ‘Rapportera chatt’. Sedan kan du skriva ett meddelande (inkludera spelarens användarnamn / chatten som du vill rapportera, samt en kort sammanfattning) och därefter klicka på knappen ‘Rapportera chatt’.

  För att rapportera chatt från datorklienten, öppna menyn ‘Hjälp’ på högra sidan, välj ‘Kontakta kundtjänst’, och klicka sedan på knappen ‘Öppna formuläret Kontakta kundtjänst’. På mobilen öppnar du ‘Inställningar & verktyg’ via menyn ‘Mer’ och klickar sedan på ‘Kontakta kundtjänst’. Kontrollera att du fyller i alla fält som krävs för det problem som du rapporterar:

  Språk (till exempel engelska, franska osv)

  • Kategori: Chatt
  • Underkategori: Rapportera missbruk av chatten / Allmän fråga om chatten / Klagomål
  • Ämne (t.ex. stötande kommentarer)
  • Skriv ditt meddelande (inkludera spelarens användarnamn / chatten som du vill rapportera)
  • Klicka sedan på den gröna knappen ‘Skicka’ för att skicka in din rapport. Du kan även skicka in ditt klagomål via e-post.

  Vi uppmuntrar dig även att ta del av informationen på sidan Vanliga frågor om pokerspel.

6. Kontosäkerhet

 1. Du måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt lösenord och dina kontouppgifter, och du får inte avslöja dessa för någon tredje part. Vi rekommenderar att spelare väljer ett säkert lösenord, samt använder någon av de extra säkerhetsfunktionerna som vi erbjuder, såsom Stars PIN eller en RSA-dosa.

  Mer information om Stars PIN hittar du här.

  Mer information om RSA-dosan hittar du här.

  Du måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda din dator och internetanslutning från obehörig tillgång och skadlig programvara.

  Vi kan inte hållas ansvariga för förluster som orsakas av bristande säkerhet på din dator.

7. Övrigt

 1. Alla våra spel använder en vanlig 52-korts kortlek, som blandas innan varje ny hand påbörjas.

  I spel med byten där de ursprungliga 52 korten i leken inte räcker till för att en spelare ska kunna byta önskat antal kort, tas återstående kort samt alla kort som kastats (inklusive kort som kastats under pågående bytesrunda) och blandas om till en ny kortlek.   

  När omblandningen har gjorts förhindrar servern att en spelare får samma kort som denne tidigare har kastat.  

  I spel med No Limit och Pot Limit är minsta satsningen lika med stora mörken.  Vi behandlar dock stora mörken som en höjning av lilla mörken.  Det betyder att alla första höjningar före floppen som är lika med eller större än lilla mörken öppnar för en ny runda. 

  Kortrummets regler (inklusive Regler för cash games och Turneringsregler) som listas här ska vara ett komplement till våra Användarvillkor, och inte ersätta dessa. I händelse av diskrepans mellan Kortrummets regler (inklusive Regler för cash games och Turneringsregler) och Användarvillkoren, ska Användaravtalet äga företräde. I händelse av diskrepans mellan Kortrummets regler och Turneringsreglerna, ska Turneringsreglerna äga företräde i ett turneringsscenario. I händelse av diskrepans mellan Kortrummets regler och Reglerna för cash games, ska Reglerna för cash games äga företräde i ett cash game-scenario.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra Kortrummets regler, Turneringsreglerna, Reglerna för cash games eller Användavillkoren när som helst, utan meddelande i förväg.

  Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto, eller vidta andra åtgärder som vi anser lämpliga för ditt konto, utan meddelande härom, om ovanstående regler överträds.