Ändra storlek på bord

  • Ändra storlek på bord: En av de viktigaste funktionerna för våra spelare är att kunna ändra storleken på bord i datorklienten. För att ändra storleken på ett bord, klicka och dra yttre kanten av bordet som vilket annat fönster som helst på skärmen. Den maximala storleken på ett bord är 1,6 gånger den normala storleken för det tema som du har valt. Minsta möjliga storlek avgörs av grafikens begränsningar - marker, kort och spelarnamn ska vara läsliga (d.v.s. det går att göra borden i Stud mindre, men inte riktigt lika små som Hold'em-bord). De flesta spelare bör kunna ha fyra bord på skärmen samtidigt utan att de överlappar. Anpassad layout: När en spelare har gjort en egen layout för borden på skärmen, kan layouten sparas med denna funktion. Spelare kan spara upp till fyra olika layouter. Om en femte layout sparas, kommer den tidigast gjorda layouten att försvinna från klientens "minne". Det är även möjligt att ta bort och döpa om layouter.

Gå till ‘Inställningar’ > ‘Layout’ för att hantera hur borden öppnas, eller följ denna länk.

  • Bordens placering: Denna funktion placerar nya fönster på ett logiskt sätt när nya bord öppnas. Om ett bord med ändrad storlek stängs, gör denna funktion att nästa bord som öppnas får samma storlek och plats som det senast stängda. Om borden har lagts sida vid sida och det finns ett "logiskt hål", kommer det hålet att fyllas av nästa bord som öppnas. Om du t.ex. lägger tre bord sida vid sida i en ruta som är två gånger två bord med ett hål längst ner till höger och sedan öppnar ett fjärde bord, kommer det bordet att fylla hålet och ha samma storlek som de andra. Det finns tre val:
  • Bord sida vid sida: Om denna funktionen är vald, placeras alla öppna bord sida vid sida med maximal storlek utan att de överlappar. Notera att det är möjligt att bord överlappar varandra om det finns fler bord öppna än din skärm klarar av utan överlappning.
  • Överlappande bord: Det här valet gör att alla öppna bord överlappas med ett avstånd som motsvarar Windows titelfält (vanligtvis 32 pixlar).
  • Stapla bord: Denna funktion staplar alla bord ovanpå varandra utan att de överlappar.

Gå till ‘Inställningar’ > ‘Layout’ för att hantera hur borden öppnas, eller följ denna länk.

Tillbaka till huvudsidan Pokerrummets funktioner.