Hastighet vid spel på många bord

Spelhastighet och många bord

Spelare som vill spela många cash game-bord samtidigt förväntas begränsa antalet bord så att de alltid kan agera inom rimlig tid. Vissa beslut tar längre tid än andra i poker, men det är olämpligt att regelbundet låta andra spelare vänta p.g.a. att du fokuserar på något annat.

Spelare som har fler än fyra cash game-bord igång samtidigt och i genomsnitt tar väsentligt längre tid på sig att agera kommer att uppmanas att snabba upp sitt spel. Om långsamt spel fortsätter en månad efter sådan kommunikation, kan individuella spelare begränsas till att spela färre bord samtidigt. Spelare som har fått antalet bord begränsat kan få gränsen höjd igen genom att agera tillräckligt snabbt under en period på en månad.

Spelare som spelar vid maximala 24 bord och fortfarande agerar betydligt snabbare kan också tillåtas att spela vid fler än 24 bord samtidigt. 

Alla sänkningar och höjningar av dessa bordsgränser baseras på vår statistik över en spelares genomsnittliga betänketid under en period på en månad. Bordsgränser höjs inte på spelares begäran. Spelare som vill sänka sin gräns kan göra det genom att kontakta kundtjänst.