Inköpskrav

Funktionen Inköpskrav kan i ytterst sällsynta fall tvinga fram högre minimuminköp i cash games och Zoom. Funktionen påverkar bara en mycket liten del av alla spelare.

Spelare som påverkas är de som ofta:

  1. Köper in för mindre än tillåtet maxinköp
  2. Spelar några händer
  3. Lämnar bordet med större stack än de hade med sig till bordet
  4. Sätter sig vid ett liknande bord med mindre stack än de hade när de lämnade det föregående bordet

Om spelare upprepar detta beteende vid liknande bordstyper mer än åtta gånger under en 20-timmars period, begränsas de av denna funktion. Sådana spelare kommer att krävas köpa in för ett högre minimum vid vissa bord; de påverkas inte på något annat sätt.

Inköpskrav är en mekanism som begränsar antalet gånger som du kan lämna bord efter att ha vunnit pengar och därefter sätta dig vid andra bord med mindre stack. För närvarande begränsas spelare till att sätta sig igen max åtta gånger under en rullande 20-timmars period.

När du överskrider den gränsen så kommer minimuminköpet att ersättas av den stack som du tidigare har lämnat ett bord med. Funktionen kallas ‘Inköpskrav’ - om du lämnar ett bord med vinster så skapas ett krav på att köpa in samma stack om du sätter dig vid ett annat bord.

Inköpskrav tillämpas på alla bord inom samma inköpsintervall, efter antal big blinds som spelare får köpa in för, t.ex. 40-100bb. Därför kommer ett krav som skapas i $0.05/$0.10 (40-100bb) NLHE att även gälla i $5/$10 (40-100bb) PLO. Krav som skapas i $0.05/$0.10 (40-100bb) NLHE kommer dock inte att gälla i t.ex. $0.05/$0.10 (100-250bb) NLHE. Bord för 100-250bb har istället sina egna inköpskrav.

Notera även att spelare fritt kan köpa in för minimuminköp på hur många bord de vill så länge de inte har några aktiva krav. Du kan heller aldrig krävas köpa in för mer än maxinköp på något bord.

De flesta spelare kommer aldrig att påverkas direkt av inköpskraven, men introduktionen av denna funktion är ett steg i att minska ‘metaspel’ med avbrutna och nya bord, och att spelare flyttar runt för mycket. På så sätt kan spelare fokusera på att spela poker, istället för att bara jaga nya bord att sitta vid.

Läs vidare för en mer detaljerad beskrivning av funktionen.

Skapa krav

Inköpskrav skapas varje gång en spelare köper in för mindre än maxinköpet och lämnar bordet med större stack än sitt inköp. När spelaren lämnar bordet, sparas beloppet de lämnar bordet med som ett ‘Krav’.

Kravet är den stack som spelaren kan tvingas köpa in för senare. Kravet visas alltid som antal big blinds spelaren hade de denne lämnade bordet.

När åtta krav har lagrats inom en 20-timmars period, träder inköpskraven i kraft.

När ett krav tillämpas på ett framtida bord, kommer stacken (mätt i big blinds) att ersätta minimuminköpet på ett nytt bord med samma inköpsintervall av big blinds.

Kraven ligger kvar i 20 timmar och förfaller sedan.

Använda krav

Om en spelare har minst åtta krav för ett visst inköpsintervall, och köper in vid ett bord som har samma intervall, så kommer denne att se minimuminköpet som högre än normalt för det bordet.

Om en spelare har mer än ett aktivt krav, så tillämpas dessa i ordning från minst restriktivt till mest restriktivt. Om ett krav tillämpas, så presenteras den stacken som minimuminköp istället för bordets normala minimuminköp.

Om alla åtta krav träder i kraft, så gäller den största stacken (i antal big blinds) av dessa krav som minimuminköp för alla bord som öppnas i samma inköpsintervall.

Tänk på att kraven gäller för alla cash games som erbjuds med samma inköpsintervall i antal big blinds.

Uppdatera krav

Varje gång ett krav tillämpas, så uppdateras kravet när spelaren lämnar bordet, utifrån bordets inköpsintervall och storlek på stacken (i big blinds) som spelaren har när denne lämnar bordet.

I de flesta fall så kommer kravet att uppdateras till antalet big blinds i spelarens stack när denne lämnar bordet. Om stacken däremot är mindre än minimuminköpet för bordet, så förfaller det kravet.

Om stacken är större än maxinköpet för bordet (i antal big blinds) så lagras maxinköpet istället.

Förhindra markerdumpning

Det enda undantaget från kraven är vid en mix av bordstyper på många olika insatsnivåer. Detta undantag är till för att förhindra markerdumpning.

Varje krav lagrar även den största big blind som används för det kravet. Om en spelare sitter vid ett bord med en big blind som är mindre än 1/3 av den största big blind där kravet har tillämpats, så kommer kravet inte att sänkas, även om spelaren förlorar pengar vid bordet.

Exempel: En spelare skapar ett krav genom att spela $5/$10 NLHE. Om denne sedan sätter sig på $1/$2 NLHE och kravet tillämpas, så kan kravet bara uppdateras med ett högre värde, eftersom $2 big blind på det nya bordet är mindre än 1/3 av den lagrade $10 big blind.

Krav i Zoom

Kraven i Zoom fungerar som kraven i vanliga cash games, förutom att gränsen är fyra krav på 20 timmar istället för åtta. Om ditt minimuminköp ändras av ett krav för en spelarpool i Zoom, så får du dock bara köpa in till ett inträde åt gången, för att inte begränsa dina inköp mer än nödvändigt. Så länge du köper in till ett inträde åt gången, så kan du köpa in lika många gånger som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om inköpskrav, tveka inte att kontakta kundtjänst för mer information.