Texas Hold’em

Texas Hold'em är förmodligen det mest välkända och populära pokerspelet idag. I Texas Hold'em, som i de flesta former av poker, används en standardkortlek med 52 kort som blandas om innan varje hand.

Varje spelare startar med två hålkort. Det finns tre rundor med gemensamma kort. Dessa läggs på bordet med framsidan upp och får användas av alla spelare; satsningar sker efter varje runda.

Den bästa 5-kortshanden som går att skapa med en valfri kombination av de fem gemensamma korten och spelarens två hålkort vinner.

Nedan finns en mer utförlig beskrivning av Texas Hold’em online.

Blinds

Varje giv i Hold'em börjar med två mörkar. Mörkar är preliminära insatser som läggs av två spelare innan korten delats ut, för att uppmuntra till spel. Första spelaren att agera skulle inte ha anledning att satsa om det inte fanns något att vinna. Dealer-positionen indikeras av en skiva som kallas dealerknappen, eller helt enkelt knappen. Det är från denna plats som dealern skulle dela ut korten om spelarna turades om att vara dealer. Innan korten delas ut lägger spelaren till vänster om knappen in marker vanligtvis till ett värde av hälften av spelets minimisatsning (detta kallas lilla mörken). Spelaren till vänster om den sistnämnda spelaren lägger in marker motsvarande storleken på minimisatsningen (detta kallas stora mörken).

Att sätta sig

När du först sätter dig vid bordet måste du vänta till stora mörken kommer till din plats. Detta sker naturligt i och med att knappen flyttas en position åt vänster (medsols) efter varje hand. Alternativt kan du börja spela redan i nästa hand, förutsatt att du inte skulle hamna i lilla mörken eller på knappen, genom att lägga in en mörk av samma storlek som stora mörken.

Varje spelare måste lägga både en lilla mörk och en stora mörk i potten en gång varje runda. Om du råkar missa mörkarna under en runda, måste du antingen vänta tills stora mörken kommer till dig, eller posta en mörk av samma storlek som stora mörken.

Första rundan

När mörkarna ligger på plats, delar dealern först ut ett kort och sedan ett till med framsidan nedåt till varje spelare i turordning. Spelaren som lagt lilla mörken får första kortet. De båda startkorten kallas hålkort. Dina hålkort visas öppet på skärmen, men var inte orolig; det är bara du som kan se dina hålkort. Bara baksidan av de andra deltagarnas hålkort visas på din skärm. Varje spelare har samma vy, med bara deras egna hålkort synliga.

Varje spelare börjar med två kort, sedan läggs fem kort med framsidan upp på mitten av bordet. Dessa gemensamma kort är en del av varje spelares hand, så varje spelare har alltså tillgång till sju kort. Varje spelare försöker skapa bästa möjliga pokerhand genom att använda fem av dessa sju kort. Eftersom en pokerhand består av fem kort, så är bara de fem bästa av de sju korten en del av spelet. Om du inte har någon erfarenhet av att spela Hold 'em, så behöver du inte oroa dig om vilka kort som är bäst, programmet väljer automatiskt ut de fem bästa när det är dags att jämföra händer.

Hold'em, liksom alla pokervarianter, handlar om satsningar. Hold 'em har fyra satsningsrundor. Storleken på satsningen beror på spelets struktur, i Hold'em finns det 3 möjligheter:

 • Limit - I Limit Texas Hold'em har varje satsningsrunda en fast insats.
 • Pot-Limit - I Pot Limit Texas Hold'em kan en spelare satsa vilket belopp som helst mellan minimum och pottens storlek.
 • No-Limit - I No Limit Texas Hold'em kan en spelare satsa vilket belopp som helst mellan minimum och upp till det antal marker de har framför sig.

Första satsningsrundan börjar alltid med spelaren direkt till vänster om stora mörken. Denna position kallas ibland 'under the gun'. Som första spelare att agera, har du tre alternativ. Du kan:

 • Lägga dig
 • Syna (limp)
 • Höja

Välj vad du vill göra genom att klicka i dialogrutan. Om du lägger dig tas dina kort ut ur spelet direkt och kommer inte längre att synas på skärmen. Du är ute ur spelet tills nästa hand, och du kan inte längre vinna potten. Om du lägger dig, har nästa spelare samma alternativ. Om alla lägger sig, inkl. lilla mörken, så går potten till stora mörken, och nästa hand börjar.

Om du eller någon annan synar, har varje efterföljande spelare tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha föregående satsning
 • Höja, alltså öka föregående satsning

Varje spelare därefter har samma 3 valmöjligheter. Om någon har höjt, måste varje spelare som vill fortsätta antingen syna den senaste höjningen eller själv höja. När turen kommer till de spelare som sitter i mörkarna, så har de samma alternativ. Men de har redan marker i potten, och dessa marker räknas in i deras satsning. Likaså, stora mörken, som redan har investerat $2 i potten tar sig in med $2 mindre. Om det inte har skett några höjningar när det är stora mörkens tur att satsa, så har den spelaren vad som kallas en 'option' (valmöjlighet). Han kan välja att höja varpå alla aktiva spelare i tur och ordning får syna höjningen, höja eller lägga sig. Stora mörken kan också välja att inte höja, och då är den satsningsrundan över. En stor mörk med sådan 'option' kallas ofta för 'live blind' (levande mörk).

Flopp

När första satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, lägger dealern upp tre öppna kort mitt på bordet. Dessa tre gemensamma kort kallas för floppen.

Nu sker andra satsningsrundan. Denna runda börjar med den första aktiva spelaren till vänster om knappen. Om lilla mörken synade i första rundan så blir nu den spelaren först att agera, trots att han var näst sist i första rundan. Det är bara i första rundan ('preflop') som satsningen startar på annan plats. I alla rundor efter den första, har den första spelaren två alternativ:

 • checka, alltså inte göra någon satsning
 • satsa (bet), alltså göra en satsning i korrekt satsnings-limit för den rundan

Om ingen satsar så har alla spelare, i turordning, samma valmöjligheter. I alla rundor efter den första, kan det hända att ingen satsar något. Om ingen satsar i en runda, kallas detta 'checked around'.

Om någon satsar, har varje spelare därefter tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha föregående satsning
 • Höja, alltså öka föregående satsning

En spelare som checkar behåller sina kort. Om någon satsar eller höjer, så har checkande spelare ovanstående tre alternativ när det blir deras tur igen. Att checka och sedan höja när det är ens tur igen kallas för 'check-raise'. Om du checkar med avsikt att höja riskerar du naturligtvis att ingen satsar.

Turn

När den andra satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, lägger dealern upp ytterligare ett öppet kort mitt på bordet. Detta fjärde gemensamma kortet kallas för 'turn'.

Nu börjar tredje satsningsrundan. Återigen börjar rundan med den första aktiva spelaren till vänster om knappen. Satsningarna fortsätter på exakt samma sätt som i andra rundan. I ett limitspel, så ökar satsningen i tredje och fjärde rundorna och blir två gånger större än i de två första rundorna.

River

När tredje satsningsrundan är avslutad, lägger dealern upp det femte och sista öppna kortet mitt på bordet. Detta sista gemensamma kort kallas för 'river'.

Den fjärde och sista satsningsrundan börjar. Återigen börjar rundan med den första aktiva spelaren till vänster om knappen. Man satsar på exakt samma sätt som i de tre tidigare rundorna.

Visningen

När den fjärde satsningsrundan är avslutad, är satsningarna över och handen går till visning (showdown). De återstående aktiva spelarna visar sina kort och den bästa handen, bestående av de fem bästa korten bland spelarnas olika kombinationer av hålkort och gemensamma kort, vinner. Den som har vinnarhanden får potten. Om det blir oavgjort, d.v.s flera spelare har samma bästa hand, delas potten lika mellan dessa spelare.

Om satsningsrundan inte slutförs på river, d.v.s. om en spelare satsar eller höjer utan att någon synar, så blir det ingen visning och programmet ger då potten till spelaren som satsade. Detta gäller även i alla tidigare rundor. Om det sker tidigare, delas inga fler kort ut, eftersom handen då är avslutad.

Ibland tar en spelares marker slut innan satsningsrundan är över. I sådana fall skapas en eller flera sidopotter, och programmet delar sedan ut huvudpott och sidopotter till vinnaren eller vinnarna. När en spelare är all-in, kanske en satsning eller en höjning inte kan synas (eftersom spelaren inte har fler marker att syna med), men handen går fortfarande till visning.

Spelare visar oftast inte sina förlorande händer. Du har däremot rätt att se alla kort som var aktiva vid visningen även om de inte visades. Klicka på 'Visa föregående hand' för att öppna ett nytt fönster som visar senaste handen med alla aktiva kort.

När det bestäms vilken femkortshand som är bäst så används ibland båda hålkorten. Ibland används bara spelarens ena hålkort. Ibland, i sällsynta fall, så används inga hålkort. I sådana fall skulle korten på bordet (the board) innehålla en kombination som var bättre än någon hand som kunde skapas med spelarnas hålkort. Detta kallas för att spela brädan ('playing the board'). När alla spelare spelar brädan delas potten lika mellan alla kvarvarande spelare i given.

Vi erbjuder en mängd pokerspel online, bl.a: