Seven Card Stud online

Långt innan Texas Hold'em blev det populäraste pokerspelet så var det vanligtvis Seven Card Stud (även kallat Stud Hi) man spelade när det var dags för en pokerkväll. En del talang, en del minne, en del strategi och inga delar tråkigt.

Varje spelare startar med två hålkort och ett uppkort; sedan följer ytterligare tre omgångar med uppkort och satsningar efter varje kort, och slutligen ett till hålkort, följt av en sista satsningsrunda. Alla spelare har sju kort: fyra öppna och tre hålkort. Spelaren med den bästa handen skapad av vilka fem av sina kort som helst vinner potten. Precis som i Hold'em kan ess räknas som högt eller lågt.

Nedan finns en utförlig beskrivning av Seven Card Stud online.

Varje ny hand i Seven Card Stud börjar med att alla spelare lägger en ante i potten. Ante är en betalning till potten innan korten delas ut i syfte att uppmuntra action. I ett $2/$4 limit-spel skulle till exempel anten vara 40 cent. Alla spelare måste betala ante för att få kort.

När du sätter dig ned vid ett bord blir du tilldelad kort direkt, efter att du har uppmanats att betala ante. Eftersom Stud Hi inte har några blinds (mörkar) behöver du inte vänta.

I Stud Hi roterar inte dealer-positionen som den gör i spel med blinds (mörkar). Den symboliska dealer-positionen indikeras av en bricka som kallas Stud-knapp. Stud-knappen är alltid vid sista platsen och varje ny hand börjar alltid med plats 1. Det första kortet i varje följande runda delas alltid ut till första aktiva spelare (den som antingen har synat alla bets hittills, eller har gått all-in, d.v.s. inte har mer marker att syna med) till vänster om knappen. Om du roterar bordet för att ändra din position, kommer även knappen att roteras. Detta klargör var dealer-positionen är. Detta är viktigt i de få situationer då två eller fler spelare har likadana öppna kort. Om det är oavgjort mellan händer efter första rundan kommer handen närmast till vänster om studknappen att börja satsningen.

När alla antar har betalats, delar dealern ut två stängda kort till varje spelare och sedan ett öppet kort med start på plats 1. De två stängda korten kallas hålkort. Du kan se vilka kort som är hålkort och vilket som är ditt uppkort eftersom hålkorten visas nedanför uppkortet. Du kan se alla spelares uppkort och de kan se ditt uppkort.

Seven Card Stud, liksom alla pokervarianter, handlar om satsningar. Seven Card Stud har fyra satsningsrundor. Storleken på satsningarna beror på spelets struktur.

Tredje gatan

I första rundan (som kallas tredje gatan) börjar satsningsrundan med spelaren som har det lägsta uppkortet. Detta är en obligatorisk insats. Satsningen måste vara minst den specificerade minimisatsningen, och kallas i så fall för bring-in, men kan även vara högre. En bring-in är vanligtvis en fjärdedel av den lägre limiten. Om två eller fler spelare har samma valör på uppkortet bestäms vem som ska lägga bring-in av färgen, i omvänd bridgeranking (klöver, ruter, hjärter, spader). Detta är en av de få gånger då färg har betydelse i poker. Om t.ex. tre tvåor är uppkort i första rundan, 2s, 2h, 2d, skulle spelaren med 2d måsta lägga bring-in.

Om du har lägsta kortet, måste du satsa. Du har endast två val. Alternativen är:

 • Öppna med bring-in
 • Fullborda satsningen, d.v.s. öka satsningen till den lägre limiten

Välj vad du vill göra genom att klicka i dialogrutan. Du kan alltid välja att fullborda satsningen, men du kommer märka att spelare oftast öppnar med minimum. Om alla lägger sig vinner du alla antar, och nästa hand börjar.

Det är dock ovanligt att alla lägger sig för en bring-in. Om du öppnar med bring-in, så har alla efterföljande spelare tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha bring-in
 • Fullborda satsningen, d.v.s. öka satsningen till den lägre limiten

Om du eller någon annan fullbordar satsningen, så har alla efterföljande spelare tre valmöjligheter:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha bring-in
 • Höja, alltså öka föregående satsning

Varje spelare därefter har samma tre valmöjligheter. Om någon har höjt, måste varje spelare som vill fortsätta antingen syna den senaste höjningen eller själv höja. Varje runda kan ha max en satsning och tre höjningar. Bring-in plus fullbordad bet räknas som en satsning i den första rundan. Till exempel: I ett $2/$4 limit-spel öppnar du med en bring-in på 50 cent, en annan spelare fullbordar satsningen till $2, och sedan höjer två spelare. Då är total bet $6. Detta motsvarar tre satsningar, och en annan spelare kan göra en till höjning. En sista höjning skulle innebära maximalt antal (cap) för den rundan.

Om du lägger dig kommer dina kort att tas ur spel.

Fjärde gatan

När satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, delar dealern ut ett andra uppkort (fjärde gatan) till varje aktiv spelare. En satsningsrunda följer för de spelare som fortfarande är med i handen.

På fjärde gatan och alla följande gator börjar rundan hos spelaren som visar högst bord. Programvaran säger till när det är din tur att agera. Den visar även alla tillgängliga alternativ. Allt du behöver göra är klicka på ditt val.

I alla rundor efter tredje gatan, har den första spelaren att agera två alternativ:

 • Checka, alltså inte göra någon satsning
 • Göra en satsning i korrekt satsnings-limit för den rundan

Om ingen satsar så har alla spelare, i turordning, samma valmöjligheter. I alla rundor efter tredje gatan är det möjligt att ingen satsar något. Om ingen satsar i en runda, kallas detta 'checked around' (rundcheck).

Om någon satsar, har varje spelare därefter tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha bring-in
 • Höja, alltså öka föregående satsning

En spelare som checkar behåller sina kort. Om någon satsar, får spelare som tidigare checkade möjlighet att välja bland de tre alternativen ovan. Att checka och sedan höja när det är ens tur igen kallas för 'check-raise'. Om du checkar med avsikt att höja riskerar du naturligtvis att ingen satsar.

Femte gatan

När satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, delar dealern ut ett tredje uppkort (femte gatan) till varje aktiv spelare. En satsningsrunda följer för de spelare som fortfarande är med i handen. På femte gatan satsar man alltid i den högre limiten.

Sjätte gatan

När satsningarna har avslutats för femte gatan, delar dealern ut ett fjärde uppkort (sjätte gatan) till alla aktiva spelare. En satsningsrunda följer för de spelare som fortfarande är med i handen. Även på sjätte gatan satsar man i den högre limiten.

Sjunde garan

När satsningarna har avslutats för sjätte gatan, delar dealern ut ett sista kort nedvänt (sjunde gatan) till alla aktiva spelare. Spelare som fortfarande är med i given har en sista satsningsrunda. Man satsar på exakt samma sätt som i de tre tidigare rundorna.

Visningen

När sjunde satsningsrundan är avslutad, är satsningarna över och handen går till visning (showdown). De återstående aktiva spelarna visar sina kort och den bästa handen, bestående av de fem bästa korten bland varje spelares sju kort, vinner. Programmet ser vinnande hand automatiskt och ger potten till den spelaren. Om det blir oavgjort, d.v.s flera spelare har samma bästa hand, delas potten lika mellan dessa spelare. Om satsningsrundan inte slutförs på sjunde gatan, d.v.s. om en spelare satsar eller höjer utan att någon synar, så blir det ingen visning och programmet ger då potten till spelaren som satsade. Detta gäller även för alla tidigare gator. Om det sker på tidigare gator, delas inga fler kort ut, eftersom handen då är avslutad.

Ibland tar en spelares marker slut innan satsningsrundan är över. I sådana fall skapas en eller flera sidopotter, och programmet delar sedan ut huvudpott och sidopotter till vinnaren eller vinnarna. När en spelare är all-in, kan denne inte syna ytterligare satsningar eller höjningar (eftersom spelaren inte har fler marker att syna med), men handen går fortfarande till visning.

Spelare visar oftast inte sina förlorande händer. Du har däremot rätt att se alla kort som var aktiva vid visningen även om de inte visades. Klicka på 'Visa föregående hand' för att öppna ett nytt fönster som visar senaste handen med alla aktiva kort.

Vi erbjuder det största urvalet av pokervarianter som finns online, bl.a: