Handranking

En pokerhand består alltid av fem kort. Även om varje spelare i t.ex. Seven-Card Stud har sju kort, så räknas bara de fem bästa korten i handen. Poker har inga sex- eller sjukortshänder. Därför vinner Seven-Card Stud-korten As Ad Qs Qd 6h 5d 3c över Ks Kd 9h 9s 7s 7d 2s, även om den senare innehåller tre par mot den förstas två par. Likaså, om korten på bordet i Hold'em är 9s 9h 7d Js 7c, så delas potten lika mellan två spelare som har 6s 6d respektive 5c 5h, även om spelaren med två sexor var i ledning fram till riverkortet. I slutändan har båda spelarna samma två par 9s 9h 7d 7c med Js som sidokort (kicker). Ingen av spelarna har ett hålkort som ger dem en högre kicker, och ingen av spelarnas hålpar ger en bättre femkortshand än den som redan finns på bordet.

Här följer exempel på vinnande händer i high spel och i high-low split-spel, rankat från den bästa till den sämsta. Händerna i en kategori slår alla händer i kategorin under. En färgstege slår t.ex. alltid ett fyrtal liksom en färg alltid slår en stege.

Royal flush: Fem kort i sekvens där alla kort är av samma färg (hjärter, spader, ruter eller klöver). Den högsta färgstegen, med ett ess som högsta kort, har ett särskilt namn, royal flush.

De lägre färgstegarna har inga specifika namn.

Färgstege: Om flera spelare har färgstegar så vinner handen med det högsta kortet. 10d 9d 8d 7d 6d vinner till exempel över 9s 8s 7s 6s 5s.

Fyrtal: Fyra kort i samma valör, till exempel fyra kungar. Fyrtal kallas även quads.

Om flera spelare har fyrtal så vinner spelaren med det högsta fyrtalet. Kd Kc Kh Ks 5d vinner till exempel över Jc Jh Jd Js Ad. Om flera spelare delar samma fyrtal, vilket kan ske i spel där gemensamma kort (community cards) används, vinner spelaren med det högsta sidokortet. Kd Kc Kh Ks Ah vinner därför över Kd Kc Kh Ks Qd.

Kåk: En hand bestående av en triss och ett par.

Om flera spelare har kåk så vinner handen med den högsta trissen. 7h 7s 7d 3h 3s vinner alltså över 6s 6c 6h Ad Ah. Om flera spelare med kåk delar samma triss, vilket kan ske i spel där gemensamma kort (community cards) används, vinner spelaren med det högsta paret. Kd Kh Ks As Ac vinner därför över Kd Kh Ks Qh Qd.

Färg: Fem kort i samma färg.

Om flera spelare har färg vinner spelaren med det högsta kortet. Om det högsta kortet är samma för flera spelare så rankas handen efter det näst högsta kortet, o.s.v. Ah 8h 7h 6h 5h vinner över Ks Qs Js 9s 8s, och Jd 10d 9d 8d 4d vinner över Jc 10c 9c 7c 6c.

Stege: Fem kort i sekvens. Ess kan räknas som högt eller lågt.

Om flera spelare har stegar så vinner handen med det högsta kortet. Ts 9d 8d 7c 6c vinner över 8s 7h 6h 5c 4c.

Triss: Tre kort i samma valör. Kallas även trips eller, speciellt i flop-spel, set.

Om flera spelare har triss så vinner handen med den högsta trissen. Jh Jc Js 3d 2c vinner över 10s 10c 10h Ah Kc. Om flera spelare har samma triss, vilket kan ske i ett spel där gemensamma kort används, vinner handen med det högsta sidokortet. Jh Jc Js Ah Kc vinner över Jh Jc Jd Ah Qd.

Tvåpar: Två kort i samma valör plus två kort i en annan valör.

Om flera spelare har tvåpar så vinner handen med det högsta paret. As Ac 2h 2s 3d vinner över Kd Kc Qh Qs Jd. Om flera spelare har samma topp-par så vinner spelaren med det högsta andra paret. 10s 10c 8s 8c 4d vinner över 10h 10d 7s 7h Ad. Om flera spelare har samma tvåpar så vinner handen med det högsta sidokortet. Jh Jd 9h 9d 4h vinner över Js Jc 9c 9s 3s.

Par: Två kort i samma valör.

Om flera spelare har par så vinner handen med det högsta paret. Ah Ad 5d 4h 3c vinner över Kh Kd Ac Qd Js. Om flera spelare har samma par så vinner handen med det högsta sidokortet. Js Jh 9d 8s 4d vinner över Jc Jd 9h 8c 3s.

Högt kort: Inget av ovanstående.

Om ingen hand innehåller ett par eller bättre, vinner handen med det högsta kortet. Om det högsta kortet är samma för flera spelare så rankas handen efter det näst högsta kortet, o.s.v. Ac 9s 5d 4c 2h vinner över Kd Qs Jd 10c 8h, och Jh 10c 9h 7c 4d vinner över Jc 10h 9s 7s 2d.