Online Omaha Poker

Omaha är en variant av Hold'em som har blivit populär pga dess många möjliga handkombinationer. I Omaha börjar alla spelare med fyra hålkort istället för två. Som i de flesta pokerspel används en standardkortlek med 52 kort i Omaha.

Nedan följer en detaljerad beskrivning av Omaha online.

Blinds

Varje giv i Omaha börjar med två mörkar. Mörkar är preliminära insatser som läggs av två spelare innan korten delats ut, för att uppmuntra till spel. Första spelaren att agera skulle inte ha anledning att satsa om det inte fanns något att vinna. Dealer-positionen indikeras av en vit skiva som kallas dealerknappen, eller helt enkelt knappen. Det är från denna plats som dealern skulle dela ut korten om spelarna turades om att vara dealer. Innan korten delas ut lägger spelaren till vänster om knappen in marker vanligtvis till ett värde av hälften av spelets minimisatsning (detta kallas lilla mörken). Spelaren till vänster om den sistnämnda spelaren lägger in marker motsvarande storleken på minimisatsningen (detta kallas stora mörken).

Att sätta sig

När du först sätter dig vid bordet måste du vänta till stora mörken kommer till din plats. Detta sker naturligt i och med att knappen flyttas en position åt vänster (medsols) efter varje hand. Alternativt kan du börja spela redan i nästa hand, förutsatt att du inte skulle hamna i lilla mörken eller på knappen, genom att lägga in en mörk av samma storlek som stora mörken.

Varje spelare måste lägga både en lilla mörk och en stora mörk i potten en gång varje runda. Om du råkar missa mörkarna under en runda, måste du antingen vänta tills stora mörken kommer till dig, eller posta en mörk av samma storlek som stora mörken. Detta gör du vid ett tillfälle.

Första rundan

När mörkarna ligger på plats, delar dealern ut fyra kort, ett i taget, med framsidan nedåt till varje spelare i turordning. Spelaren som lagt lilla mörken får första kortet. Dessa fyra startkort kallas hålkort. Dina hålkort visas öppet på skärmen, men var inte orolig; det är bara du som kan se dina hålkort. Bara baksidan av de andra deltagarnas hålkort visas på din skärm. Varje spelare har samma vy, med bara deras egna hålkort synliga.

Varje spelare börjar med fyra hålkort istället för två. Sedan lägger dealern upp fem öppna kort mitt på bordet. Dessa gemensamma kort är del av varje spelares hand, så varje spelare har tillgång till nio kort. En annan skillnad mellan Omaha och Hold'em är att varje spelare bildar en femkortshand genom att bara använda två (varken fler eller färre, men vilka två som helst) av sina hålkort tillsammans med bara tre (varken fler eller färre, men vilka tre som helst) av de fem gemensamma korten. Många fler vinnarkombinationer är möjliga i Omaha än i Hold'em. Hold'em har bara en två-korts startkombination; Omaha har sex.

Även om du inte har erfarenhet av Omaha behöver du inte tänka på vilka kort du ska använda; programmet väljer automatiskt de fem bästa korten åt dig när det blir dags att jämföra händer.

Till exempel, om dina hålkort inkluderar tre ess och det finns ett ess på bordet, så är din bästa hand inte fyrtal i ess. Om det även fanns ett par på bordet skulle din bästa hand vara en kåk, med ess på topp. Om ditt fjärde kort vore en kung och bordet var A Q J 10 9 i alla färger, skulle din bästa hand vara en ess-hög stege, nöten i just denna hand. Du bildar denna hand genom att använda A K från dina hålkort tillsammans med Q J 10 på bordet. (Det är däremot möjligt att du får dela potten. Alla med K Q, K J, eller K 10 som hålkort kommer också att ha en ess-hög stege.) Du kan lära dig mer om handkombinationer och vad som slår vad i Handrankingen.

Omaha, liksom alla pokervarianter, handlar om satsningar. Omaha har fyra satsningsrundor. Storleken på satsningen beror på spelets struktur, i Omaha finns det 3 möjligheter:

 • Limit - I Limit Omaha har varje satsningsrunda en fast insats. I $5/$10 är lilla mörken $2.50, stora mörken är $5 och de två första satsningsrundorna är i delar om $5. De två sista satsningrundorna är i delar om $10. Det får göras max tre höjningar per satsningsrunda.
 • Pot-Limit - I Pot Limit Omaha kan en spelare satsa vilket belopp som helst mellan minimum och pottens storlek. I $5/$10 Pot Limit är lilla mörken $5 och stora mörken $10. Första spelaren kan syna stora mörken (i detta fall $10), eller höja till vilken summa som helst upp till pottens storlek. En höjning måste antingen vara lika med eller högre än föregående satsning eller höjning. I detta fall skulle maximal höjning vara $25 ($5 för lilla mörk + $10 för stora mörk + $10 för syn), vilket betyder att den tredje spelaren skulle satsa totalt $35. Om man antar att den tredje spelaren satsar potten, så är den totala potten nu $50.
   Om nästa spelare vill vara med i handen så måste denne syna de $35 som föregående spelare satsade. Om spelaren vill höja max så skulle denne satsa $170, vilket motsvarar pottens storlek ($50) plus $35 för syn plus höjning med pottens dåvarande storlek, $85.
 • No-Limit - I No Limit Omaha kan en spelare satsa vilket belopp som helst mellan minimum och upp till det antal marker de har framför sig. Som i Pot Limit så innebär $5/$10 No Limit att mörkarna är $5 och $10.

Första satsningsrundan börjar alltid med spelaren direkt till vänster om stora mörken. Denna position kallas ibland 'under the gun'. Som första spelare har du tre alternativ. Du kan:

 • Lägga dig
 • Syna (limp)
 • Höja

Välj vad du vill göra genom att klicka i dialogrutan. Om du lägger dig tas dina kort ut ur spelet direkt och kommer inte längre att synas på skärmen. Du är ute ur spelet tills nästa hand, och du kan inte längre vinna potten. Om du lägger dig, har nästa spelare samma alternativ. Om alla lägger sig, inkl. lilla mörken, så går potten till stora mörken, och nästa hand börjar.

Om du eller någon annan synar, har varje efterföljande spelare tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha föregående satsning
 • Höja, alltså öka föregående satsning

Varje spelare därefter har samma 3 valmöjligheter. Om någon har höjt, måste varje spelare som vill fortsätta antingen syna den senaste höjningen eller själv höja. I en och samma runda kan det max ske en satsning plus tre höjningar. När turen kommer till de spelare som sitter i mörkarna, så har de samma alternativ. Men de har redan marker i potten, och dessa marker räknas in i deras satsning.

Likaså, stora mörken, som redan har investerat $2 i potten tar sig in med $2 mindre. Om det inte har skett några höjningar när det är stora mörkens tur att satsa, så har den spelaren vad som kallas en 'option' (valmöjlighet). Han kan välja att höja varpå alla aktiva spelare i tur och ordning får syna höjningen, höja eller lägga sig. Stora mörken kan också välja att inte höja, och då är den satsningsrundan över.

Flopp

När första satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, lägger dealern upp tre öppna kort mitt på bordet. Dessa tre gemensamma kort kallas för floppen.

Nu sker andra satsningsrundan. Denna runda börjar med den första aktiva spelaren till vänster om knappen. Om lilla mörken synade i första rundan så blir nu den spelaren först att agera, trots att han var näst sist i första rundan. Det är bara i första rundan ('preflop') som satsningen startar på annan plats. I alla rundor efter den första, har den första spelaren två alternativ:

 • checka, alltså inte göra någon satsning
 • satsa (bet), alltså göra en satsning i korrekt satsnings-limit för den rundan

Om ingen satsar så har alla spelare, i turordning, samma valmöjligheter. I alla rundor efter den första, kan det hända att ingen satsar något. Om ingen satsar i en runda, kallas detta 'checked around'.

Om någon satsar, har varje spelare därefter tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha föregående satsning
 • Höja, alltså öka föregående satsning

Spelare som checkar behåller sina kort. Om någon satsar eller höjer, så har checkande spelare ovanstående tre alternativ när det blir deras tur igen. Att checka och sedan höja när det är ens tur igen kallas för 'check-raise'. Om du checkar med avsikt att höja riskerar du naturligtvis att ingen satsar.

Turn

När den andra satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, lägger dealern upp ytterligare ett öppet kort mitt på bordet. Detta fjärde gemensamma kortet kallas för 'turn'.

Nu börjar tredje satsningsrundan. Återigen börjar rundan med den första aktiva spelaren till vänster om knappen. Satsningarna fortsätter på exakt samma sätt som i andra rundan. I ett limitspel, så ökar satsningen i tredje och fjärde rundorna och blir två gånger större än i de två första rundorna.

River

När tredje satsningsrundan är avslutad, lägger dealern upp det femte och sista öppna kortet mitt på bordet. Detta sista gemensamma kort kallas för 'river'.

Den fjärde och sista satsningsrundan börjar. Återigen börjar rundan med den första aktiva spelaren till vänster om knappen. Man satsar på exakt samma sätt som i de tre tidigare rundorna.

Visningen

När den fjärde satsningsrundan är avslutad, är satsningarna över och handen går till visning (showdown). De återstående aktiva spelarna visar sina kort och den bästa handen, bestående av de fem bästa korten bland två av varje spelares fyra hålkort i kombination med tre av de gemensamma korten, vinner. Programmet ser vinnande hand automatiskt och ger potten till den spelaren. Om det blir oavgjort, d.v.s flera spelare har samma bästa hand, delas potten lika mellan dessa spelare. Ibland kan inte potten delas jämnt mellan spelarna. Om det finns marker kvar i potten som inte går att dela jämnt, delas dessa 'extra' marker ut en i taget till de kvarvarande spelarna, med början till spelaren närmast till vänster om knappen.

Spelarna visar inte sina kort samtidigt. Visningen sker i en bestämd ordning.

Programmet visar korten hos den spelare som var sist med att satsa eller höja i senaste rundan. Om nästa aktiva spelare har en bättre (eller samma) hand, visar programmet dennes hand. Om nästa aktiva spelare inte har en bättre hand, erbjuder programmet valet att visa eller kasta handen (muck). Programmet behandlar varje spelare i turordning på samma sätt - antingen visas handen om den är bättre än, eller samma som, den bästa handen som visats hittills och annars erbjuds spelaren att visa eller kasta korten, och sedan går potten till den bästa handen.

Om satsningsrundan inte slutförs på river, d.v.s. om en spelare satsar eller höjer utan att någon synar, så blir det ingen visning och programmet ger då potten till spelaren som satsade. Detta gäller även i alla tidigare rundor. Om det sker tidigare, delas inga fler kort ut, eftersom handen då är avslutad.

Ibland tar en spelares marker slut innan satsningsrundan är över. I sådana fall skapas en eller flera sidopotter, och programmet delar sedan ut huvudpott och sidopotter till vinnaren eller vinnarna. När en spelare är all-in, kanske en satsning eller en höjning inte kan synas (eftersom spelaren inte har fler marker att syna med), men handen går fortfarande till visning.

Spelare visar oftast inte sina förlorande händer. Du har däremot rätt att se alla kort som var aktiva vid visningen även om de inte visades. Klicka på 'Visa föregående hand' för att öppna ett nytt fönster som visar senaste handen med alla aktiva kort.

Vi erbjuder en mängd pokerspel online, bl.a: