Badugi

Badugi online är ett mörkpokerspel, snarlikt andra "lowballspel" såsom 2-7 Triple Draw. Men handrankingen i Badugi är väldigt annorlunda mot andra mörkpokerspel, och det spelas med bara fyra hålkort. Som i de flesta pokerspel används en standardkortlek med 52 kort i Badugi.

Handranking i Badugi

Målet med Badugi är att få en låg hand med fyra kort i olika färg.

  • Färger och par räknas mot din hand.
  • Stegar räknas inte mot din hand
  • Ess betraktas alltid som ett lågt kort

Det finns fyra olika typer av Badugihänder du kan få (rangordnade efter styrka):

  1. En "Badugi": en hand som består av fyra olika kort i olika färg. Till exempel 4d-3h-2s-Ac, som är bästa möjliga "Badugi".
  2. En "3-Card": en hand som består av minst tre olika kort i olika färg. Till exempel 4d-3h-2s-Ad. Eftersom det finns två kort i samma färg, räknas inte det högsta kortet i färgen (4d).
  3. En "2-Card": en hand som består av minst två olika kort i olika färg. Till exempel 4d-4h-3s-As. Eftersom det finns ett par och två kort i samma färg, räknas bara en 4:a och esset.
  4. En "1-Card": en hand som endast består av ett kort av enskild valör eller färg. Till exempel Ad-Ah-As-Ac eller 4d-3d-2d-Ad. I dessa fall räknas bara ett ess.

Se sidan Handranking för fler exempel på Badugihänder.

En Badugihand slår alla 3-kortshänder, alla 3-kortshänder slår alla 2-kortshänder och så vidare.

Badugihänder räknas från det högsta kortet till det lägsta kortet. Till exempel så skulle en 9-8-7-6 "Badugi" slå en 10-8-7-5 "Badugi".

Om de högsta korten är av samma valör, räknas de näst högsta korten. Till exempel slår en 8-6-5-4 "Badugi" en 8-7-6-5 "Badugi". Detta gäller även för alla andra typer av Badugihänder.

Blinds

Precis som floppbaserade spel såsom Hold'em, har Badugi mörkar för att uppmuntra till action vid bordet. Lilla och stora mörken tilldelas spelarna till vänster om givarknappen, vilket bestämmer i vilken ordning korten delas ut.

När du först gör ett inköp till ett Badugi-spel, kan du antingen vänta tills stora mörken når din position innan du börjar spela eller lägga en mörk likvärdig den stora mörken för att spela på en gång, förutom när du sitter i positionen för lilla mörken eller knappen, där du i så fall måste vänta till nästa giv innan du kan börja spela.

Given och första satsningsrundan

När mörkarna placerats är given igång. I Badugi delas fyra kort med figursidan ned ut till varje spelare i handen, med början på spelaren till vänster om givarknappen.

När korten delats ut börjar den första satsningsrundan. Spelaren till vänster om stora mörken börjar och sedan får varje spelare möjlighet att lägga sin hand, syna aktuell insats eller höja den. Om ingen höjer har spelaren i stora mörken möjlighet att passa sin hand, vilket innebär att den spelaren inte satsar men ändå behåller sin hand.

Byte #1

När den första satsningsrundan är klar, kan de spelare som är kvar i given antingen slänga något eller alla av sina kort och dra nya. Klicka på de kort du vill slänga, och klicka därefter på knappen Kasta när det är din tur att agera.

Alternativt kan du, innan det är din tur, markera de kort du vill kasta och därefter bocka för alternativet Kasta, så att dina kort automatiskt slängs bort när det är din tur att agera.

Om du föredrar att inte slänga några kort, har du alternativet "stå kvar". För att göra så, ska du antingen bocka för alternativet Stå kvar innan det är din tur, eller klicka på knappen Står kvar när det är din tur att agera:

När alla spelare slängt kort, dras nya kort från leken och varje spelare tilldelas samma antal kort de slängt.

Notera: I mörkpoker är det möjligt att det finns behov för fler kort än det finns i leken. I detta fall ska kortleken blandas på nytt. Läs mer om att blanda om kortleken i mörkpoker.

Satsningsrundor och byte #2 och #3

Efter det första bytet sker en andra satsningsrunda som börjar med spelaren närmast till vänster om knappen. Om ingen har satsat, har du möjlighet att passa din hand eller satsa. Om någon har satsat kan du lägga dig, syna eller höja.

När den andra satsningsrundan är klar, sker byte #2. På samma sätt som under det första bytet, kan de spelare som är kvar i given slänga något eller alla sina kort eller stå kvar.

Efter att nya kort har dragits, sker en tredje satsningsrunda följt av ett tredje byte. Tredje bytet är din sista chans att få en så bra hand som möjligt.

Den sista satsningsrundan och visning

Efter det tredje bytet sker en sista satsningsrunda. Denna satsningsrunda sker på samma sätt som de tidigare rundorna.

När den sista satsningsrundan är klar, går de spelare som är kvar i given till visning. Spelaren med den bästa Badugihanden vinner potten! Om det blir oavgjort, d.v.s flera spelare har samma bästa hand, delas potten lika mellan dessa spelare. Ibland kan inte potten delas jämnt mellan spelarna. Om det finns marker kvar i potten som inte går att dela jämnt, delas dessa 'extra' marker ut en i taget till de kvarvarande spelarna, med början till spelaren närmast till vänster om knappen.

Ibland tar en spelares marker slut innan satsningsrundan är över. I sådana fall skapas en eller flera sidopotter, och programmet delar sedan ut huvudpott och sidopotter till vinnaren eller vinnarna. När en spelare är all-in, kanske en satsning eller en höjning inte kan synas (eftersom spelaren inte har fler marker att syna med), men handen går fortfarande till visning.

Spelare visar oftast inte sina förlorande händer. Du har däremot rätt att se alla kort som var aktiva vid visningen även om de inte visades. Klicka på 'Visa föregående hand' för att öppna ett nytt fönster som visar senaste handen med alla aktiva kort.

Om du gillar Badugi, så ta gärna en titt på våra andra mörkpokerspel: 5-Card Draw, 2-7 Triple Draw och 2-7 Single Draw.

Vi erbjuder en mängd pokerspel online, bl.a: