Turnaussäännöt

Nämä säännöt pätevät alustamme turnauksiin.

Katso koko sivustoon liittyvät lisäsäännöt

Katso vain käteispeleihin liittyvät säännöt

Tässä mainitut Turnaussäännöt ovat tarkoitettu täydentämään Palveluehtoja, eivät korvaamaan niitä. Mikäli Turnaussäännöt eroavat Palveluehdoista, Palveluehdot pätevät.

Huomaa: Säännöt 5, 14 ja 15 ovat olennaisia ainoastaan turnauksissa, joissa on blindit ja/tai jakajan nappi.

1. Yleistä

 1. Pidämme aina pelin etua ja reiluutta tärkeimpänä seikkana tehdessämme päätöksiä. Epätavalliset olosuhteet saattavat ajoittain määrätä, että reiluuden perusteella tehdyt päätökset ohittavat tekniset säännöt.

 2. Kaikki turnaukset alkavat Turnausaulassa määritettynä aikana. Pidätämme oikeuden siirtää tai peruuttaa turnauksen ilman eri ilmoitusta.

 3. Tärkeät tiedot turnauksesta, kuten blindirakenne, kierrosten pituus sekä lisäosto- ja taukotiedot löytyvät valitsemalla turnausaulassa "Turnausinfo" (työpöytäohjelmisto) ja klikkaamalla itse turnausta aulassa (mobiili). Pidätämme oikeuden muuttaa turnauksen parametreja milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.

 4. Paikat arvotaan satunnaisesti. Paikan vaihtoja ei sallita.

 5. Jakajan nappi asetetaan paikalle 1 pelin alussa.

 6. Fixed Limit -turnauksissa sallitaan lyönti ja kolme korotusta. Pot Limit- ja No Limit -turnauksissa ei ole rajaa korotuksien määrässä.

 7. Palkinnot jaetaan Turnausaulassa mainitusti, paitsi sopimuksissa (katso Sääntö 23) tai jos turnaus peruutetaan (katso käytännöt turnausten peruuttamisissa). Käytettävä palkintorakenne riippuu useista eri seikoista, kuten osallistujien lukumäärästä ja pelaajien määrästä per pöytä. Palkintorakenne on lopullinen vasta, kun rekisteröityminen on sulkeutunut ja lisäosto- ja/tai ylimääräinen lisäostovaihe on päättynyt.

 8. Sinulla täytyy olla riittävästi rahavaroja tilillä tehdäksesi lisäoston lisäostoturnauksessa. Pelaajat, joilla ei ole riittävästi rahavaroja tilillään lisäostoon, pudotetaan turnauksesta. Muissa pelipöydissä tai muussa kuin turnauksen valuutassa olevia rahavaroja ei katsota saatavilla oleviksi.

 9. Myöhäinen rekisteröityminen: Myöhäinen rekisteröityminen on mahdollista useimmissa turnauksissa. Myöhäisen rekisteröitymisen kesto vaihtelee, mutta aika näytetään aina Nopean paikan aulan turnauslipussa, "Turnaukset"-välilehden lisätietopaneelissa ja turnausaulan otsikossa. Myöhäisen rekisteröitymisen kesto mitataan kellonaikana (ei turnauksen peliaikana). Jos esimerkiksi turnaus alkaa klo 09.00 ja sisältää 90 minuutin myöhäisen rekisteröitymisen, rekisteröityminen sulkeutuu klo 10.30. Myöhäinen rekisteröityminen sulkeutuu aiemmin, jos pelaajia putoaa riittävästi palkintosijoille asti.

  Huomaa, että pelaajat saavat osallistua turnaukseen vain kerran, ellei uudelleenosallistumista ole sallittu, mikä ilmoitetaan turnausaulassa. Useiden tilien käyttäminen useaan osallistumiseen tiettyyn turnaukseen yhdellä pelaajalla on kiellettyä ja siitä saattaa seurata rangaistus, kuten varoitus, turnauksesta hylkääminen (sekä osittainen tai täysimääräinen voittojen takavarikointi) ja pois sulkeminen alustaltamme.

 10. Rekisteröitymisen peruuttaminen: Useimmista turnauksista voi peruuttaa rekisteröitymisen aina muutama minuutti ennen tapahtuman alkamista saakka. Rekisteröitymisen peruuttamisen päättymisaika ilmoitetaan turnauksen aulassa. Päättymisaika vaihtelee tapahtumittain. Satelliitista paikan voittaneet pelaajat voivat peruuttaa rekisteröitymisen, mikäli tapahtuma sallii sen. Rekisteröitymisen peruuttaneet satelliittivoittajat saavat paikastaan turnausrahaa (T-rahaa) tai lipun toiseen tapahtumaan. T-raha on valuuttaa, jota voi käyttää muiden turnaustemme sisäänostoihin. Katso lisätietoja sivulta T-raha.

  Huomaa, että jotkut satelliitit päättyvät kohdeturnauksen alkamisen jälkeen myöhäisen rekisteröitymisen aikana. Näissä tapauksissa satelliittivoittajat istutetaan suoraan kohdetapahtumaan satelliitin päätyttyä.

  Huomaa: Rekisteröitymisen ja rekisteröitymisen peruuttamisen ajat saattavat vaihdella eri tyyppisissä turnauksissa. Rekisteröitymisen peruuttaminen ei ole sallittua kaikissa turnauksissa. Tällaiset turnaukset ilmoitetaan yleensä rekisteröitymisen yhteydessä. Katso aina turnauksen tarkat rekisteröitymistiedot turnausaulasta. Pidätämme oikeuden muuttaa rekisteröitymisen ja rekisteröitymisen peruuttamisen aikoja ilman eri ilmoitusta.

  Pelaajat, jotka pyytävät henkilökohtaisen porttikiellon pelaamansa turnauksen aikana, voivat edelleen pelata käynnissä olevissa turnauksissaan. Tämä tarkoittaa myös, että pelaajat, jotka pyytävät henkilökohtaista porttikieltoa alustallamme pelaamiseen edettyään päivälle 2 vaihe- tai usean päivän turnauksessa, voivat yhä pelata kyseisessä turnauksessa seuraavina päivinä, vaikka heidän porttikieltonsa olisi alkanut. Pelaajat, jotka eivät halua pelata seuraavina päivinä, eivät saa hyvitystä.

2. Pudotukset

 1. Turnaus päättyy, kun yksi pelaaja on kerännyt kaikki pelimerkit, tai joissain turnauksissa, kun kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat saman palkinnon (esimerkiksi, jos turnauksessa jaetaan viisi samanarvoista palkintoa, turnaus päättyy, kun viisi pelaajaa on jäljellä).

 2. Jos kaksi tai useampi pelaaja putoaa samassa kädessä, pelaaja, jolla oli enemmän merkkejä käden alussa sijoittuu korkeammalle. Jos kaikki kädessä pudonneet pelaajat aloittivat käden samalla määrällä merkkejä, kaikki kädessä pudonneet pelaajat sijoittuvat samalle sijalle, ja kaikki näiden sijojen palkinnot jaetaan tasan kädessä pudonneiden pelaajien kesken. Käsi-kädeltä-vaiheessa (määritelty säännössä 13) samassa "synkronisoidussa" kädessä pudonneet kaksi tai useampi pelaajaa katsotaan pudonneiksi samaan aikaan, vaikka pelaajat olisivat eri pöydissä.

 3. Turnauksen tietyissä vaiheissa (esimerkiksi, kun palkintoraha nousee merkittävästi seuraavien pudotusten jälkeen) ja kun pöytiä on jäljellä enemmän kuin yksi, turnaus saattaa siirtyä "käsi-kädeltä-vaiheeseen". Käsi-kädeltä-vaiheessa yhden pöydän pelattua käden ennen muita pöytiä, kyseinen pöytä odottaa muiden pöytien käsien päättymistä ennen seuraavan käden jakamista. Käsi-kädeltä-vaiheen putoamiset "synkronisoidun" käden aikana (samassa tai eri pöydissä) katsotaan tapahtuneen samanaikaisesti sijoittumisia määritettäessä. Sijoittumiset perustuvat merkkipinojen vertailuun säännön 12 mukaisesti, eivät merkkien häviämisen ajankohtaan.

 4. Meillä on käytössämme "eteenpäin liikkuva jakajan nappi"-sääntö turnauksissamme. Tämän säännön mukaisesti yksikään pelaaja ei saa jakajan nappia kahdesti peräkkäin. Jokaisen käden päättyessä nappia siirretään myötäpäivään. Tämän säännön seurauksena pelaajien pudotessa jotkut pelaajat saattavat saada vapautuksen blindista tai blindeista. Koska kyseessä on satunnainen tapahtuma, yksikään pelaaja ei saa pitkän tähtäimen etua ja sääntö on reilu kaikille pelaajille.

 5. Kun pelaajia on finaalipöydässä jäljellä enää kaksi, jakaja asettaa pienen blindin ja toimii ensin avauskierroksella.

 6. Kun pelaajat putoavat turnauksesta, peliohjelmisto "hajottaa" pöytiä täyttääkseen tyhjät paikat. Hajotettujen pöytien pelaajien uusi paikoitus suoritetaan satunnaisesti. Jossain harvinaisissa tilanteissa pelaaja saattaa joutua asettamaan usean ison blindin peräkkäin. Peliohjelmisto saattaa ajoittain tasapainottaa pöytiä varmistaakseen, että kaikissa pöydissä on sama määrä (tai mahdollisimman sama määrä) aktiivisia pelaajia. Tasapainotuksessa siirretyt pelaajat siirretään uudessa pöydässä mahdollisuuksien mukaan samalle paikalle suhteessa blindeihin. Kun tarpeeksi pelaajia on pudonnut, loput pelaajat kootaan yhteen "finaalipöytään".

3. Tauot

 1. Turnauksen tauot löytyvät "Turnausinfosta", joka löytyy turnausaulasta. Pelaajien toivotaan tutustuvan pelaamiensa turnauksien taukoaikatauluihin, koska taukojen pituudet ja ajoitukset saattavat vaihdella tapahtumittain. Käytössämme on kahdentyylisiä taukoja:

  1. Turnaukset, joissa on synkronisoidut tauot, menevät tauolle aina viittä minuuttia vaille tasatunnin. Esimerkiksi klo 07.25 alkava turnaus menee tauolle klo 07.55, 08.55, 09.55 jne. aina turnauksen päättymiseen saakka.

   Tämäntyyppisiset turnaukset tunnistaa lauseesta "Viiden minuutin tauko aina 55 minuuttia yli tasatunnin" turnausaulan "Rakenne"-välilehden "Tietoja turnauksesta"-osiossa.

   On myös turnauksia, joissa on synkronisoidut tauot aina kahden tunnin välein. Näiden turnausten "Rakenne"-välilehden turnaustietopaneelissa ilmoitetaan: "Viiden minuutin tauko aina 55 minuuttia yli joka toisen tasatunnin". Esimerkiksi tällainen klo 08.35 alkava turnaus voi mennä tauolle klo 08.55, 10.55 ja joka toinen tunti tämän jälkeen.

   Tämäntyyppisissä lisäostoturnauksissa, joissa on myös ylimääräiset lisäostot, on ylimääräinen lyhyt tauko (yleensä kolme minuuttia) lisäostovaiheen lopussa ylimääräisiä lisäostoja varten.
  2. Muiden turnauksien tauot ovat säännöllisin väliajoin läpi koko turnauksen. Esimerkiksi klo 7.25 alkava turnaus menee tauolle aina tunnin pelin jälkeen niin että ensimmäinen tauko alkaa klo 8.25.

  Kaikissa tapauksissa turnaukset odottavat kaikkien pöytien käsien päättymistä ennen tauon alkamista. Tämän johdosta tauko kestää hieman pitempään joissain pöydissä.

  Huomaa, että kaikissa turnauksissa ei ole taukoja (esimerkiksi Hyper-Turbo- ja joissain heads-up- tai Shootout-tyylisissä tapahtumissa).

4. Yhteyskatkot ja tauot

 1. Osallistuessa turnaukseen pelaaja hyväksyy internetyhteyden katkeamisen mahdollisuuden, joka johtuu yhteysongelmista pelaajan tietokoneen ja palvelimien välillä, yhteyden hidastumisesta tai muusta ongelmasta pelaajan tietokoneessa tai internetissä.

  1. Emme ole vastuussa pelaajien yhteyskatkoista ellei kyseessä ole palvelimen kaatuminen.
  2. Jokainen pelaaja on vastuussa omasta internetyhteydestään, mutta pyrimme suojelemaan pelaajia, joiden yhteys on katkennut oikean rahan turnauksen loppuvaiheessa myöntämällä lisäaikaa yhteyden uudelleenmuodostamiseen. Yhteyskatkojen lisäajan (Disconnect Extra Time "DET") aktivoimisen säännöt ovat nähtävissä sivulla Yhteyskatkot.
  3. Jos pelaajan aika kuluu loppuu käden aikana (yhteyden tilasta riippumatta), pelaajan käsi luovutetaan, mikäli kädessä on toimintaa tai sökötetään, mikäli kädessä ei ole toimintaa.
  4. Jos pelaajan yhteys ei ole päällä ennen käden alkamista, hänelle jaetaan kortit ja blindit sekä antet asetetaan hänen puolestaan. Yksittäisen pelaajan tauon pitäminen on sallittua, tauolla olevalle pelaajalle jaetaan kortit ja pelaajan blindit ja antet asetetaan normaalisti. Kaksi tai useampi pelaaja ei saa tehdä sopimusta samanaikaisesta tauosta riippumatta siitä, ovatko he istumassa samassa pöydässä.
  5. Jos Shootout- ja heads-up-tapahtumissa kaikkien pöydän pelaajien yhteys on katkennut tai kaikki pelaajat ovat tauolla pitkään (tyypillisesti 250 kättä tai enemmän oikean rahan turnauksissa), peli päättyy ja isoimman merkkipinon haltija etenee seuraavalle kierrokselle.

5. Chat

Huomaa: Tämä sääntö täydentää, ei korvaa, Korttihuoneen sääntöjä, jotka sisältävät lisää tietoja hyväksytystä ja kielletystä keskustelusta.

 1. Pelaajat (mukana kädessä tai eivät) eivät saa keskustella kädestä ennen kuin käsi on pelattu. Pelaajilta vaaditaan muiden turnauksen pelaajien suojelemista koko turnauksen ajan. Hylätyistä korteista tai mahdollisista käsistä keskusteleminen ei ole sallittua. Pelin aikana tapahtuvasta käsistä keskustelusta saatetaan rangaista.

6. Epäeettinen pelaaminen

 1. Pokeri on henkilökohtainen (ei joukkue-) peli. Kaikki toiminta tai keskustelu, joka tähtää edun saattamiseksi toiselle pelaajalle on epäeettistä ja kiellettyä. Epäeettinen pelaaminen, kuten pelaaminen pehmeästi ("soft-play") (pelaaminen vähemmän aggressiivisesti ystävää vastaan) ja merkkien dumppaus (häviäminen tarkoituksella ystävälle), saattaa johtaa rangaistuksiin, kuten sääntörikkojan rahavarojen takavarikoimiseen ja/tai tilin sulkemiseen. Tarkastamme säännöllisesti pelejä etsien sääntöjen rikkojia ja varmistaen peliemme luotettavuuden. Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeen jäädyttää pelaajan voitot, kunnes pelitarkastus on suoritettu.

 2. Pelaaja saa pelata vain yhdellä (tähän sääntöön on tiettyjä poikkeuksia, kuvattu alla) tilillä turnauksen aikana, paikkaa ei saa luovuttaa toiselle pelaajalle kesken tapahtuman. Tämän säännön rikkominen saattaa johtaa rangaistukseen varoituksesta turnauksesta hylkäämiseen (ja voittojen osittaiseen tai kokonaiseen takavarikointiin) ja pelaajan poistamiseen alustaltamme. 

  Alla on lueteltu poikkeuksia tähän sääntöön, mitkä kuvaavat suunnittelemattomia, mutta vakavia tapahtumia, joita pelaaja ei pysty hallitsemaan.

  Esimerkkejä tapahtumista, jotka ovat pelaajan hallinnassa ja täten kiellettyjä:

  1. Nukkumaan meneminen ja luovuttaminen turnauksen loppupeli toiselle pelaajalle.
  2. Turnauksen pelaaminen lentokoneessa tai muun ennalta suunnitellun matkan aikana pyytäen ystävää pelaamaan matkan ajan.
  3. Halu pelata Sunday Millionin loppu Joen luona ja Joen pyytäminen pelaamaan siksi aikaa, kun pelaaja matkustaa 30 minuutin matkan Joen luo.
  4. Pelaaja pelaa samassa turnauksessa ystävänsä kanssa. Pelaajat sopivat, että jos ystävä putoaa ennen pelaajaa, ystävä jatkaa peliä pelaajan tilillä.
  5. Pelaajan puoliso on matkoilla viikonlopun, mutta hän antaa pelaajalle salasanansa. Pelaaja kirjautuu sekä puolison että omalle tililleen ja pelaa turnauksen molemmilla tileillä.
  6. Pelaaja on selviytynyt muutaman viimeisen pöydän joukkoon turnauksessa ja joku tarjoaa rahaa pelaajan paikasta. Pelaaja antaa toisen pelaajan kirjautua tililleen tai jatkaa turnauksessa noudattaen toisen pelaajan ohjeita.

  Esimerkkejä tapahtumista, jotka eivät ole pelaajan hallinnassa ja täten sallittuja, mikäli pystymme vahvistamaan tapahtuman:

  1. Ukkosmyrsky iskee pelaajan paikkakunnalle ja katkaisee sähköt, joten pelaaja soittaa ystävälleen tilin huolehtimisesta sen aikaa, kun pelaaja tee vaihtoehtoisia järjestelyitä.
  2. Pelaajan lapsi sairastuu ja pelaaja joutuu lähtemään sairaalaan, joten pelaaja soittaa ystävälleen tilin huolehtimisesta.
  3. Pelaaja pelaa turnauksessa ja menettää internetyhteytensä internetpalveluntarjoajan vian vuoksi. Pelaaja soittaa ystävälleen, joka huolehtii tilistä sen aikaa, kun pelaaja tekee vaihtoehtoisia järjestelyitä.

7. Palvelinongelmat

 1. Palvelimen kaatuessa jokaisessa pöydässä käynnissä olevat kädet palautetaan niitä edeltävään tilaan. Jokaisen pelaajan merkkimäärä palautetaan käden alun tilanteeseen. Erityisissä tilanteissa, kun turnaus joudutaan peruuttamaan palvelimen kaatumisen tai muun syyn vuoksi, pelaajille myönnetään hyvitys turnauksien peruutuskäytännön mukaisesti.

8. Sopimuksien tekeminen

 1. Sopimuksien tekeminen on sallittua turnauksissa, ellei sitä ole erikseen kielletty turnausaulassa.

  1. Jos kaikki turnauksessa jäljellä olevat pelaajat hyväksyvät palkintorahojen jakamisen valitsemallaan kaavalla, hyväksymme tämän sopimuksen ja muutamme alkuperäisesti ilmoitetut voitonmaksut vastaamaan sopimuksessa sovittuja summia.
  2. Jos kaikki jäljellä olevat pelaajat haluavat tehdä sopimuksen, heidän täytyy valita "Tee sopimus" pöydän chattiruudun "Info"-välilehdellä. Kun kaikki jäljellä olevat pelaajat ovat valinneet tämän, pöytä menee automaattisesti tauolle käynnissä olevan käden jälkeen ja asiasta ilmoitetaan asiakaspalveluumme. Henkilökunnan edustaja saapuu pöytään varmistamaan sopimuksen teon sujumisen. Emme voi taata, että henkilökunnan edustaja saapuu paikalle heti, mutta teemme kaiken mahdollisen viivytyksien välttämiseksi.
  3. Sopimusten tekeminen ei ole saatavilla kaikissa turnauksissa, mutta sen ollessa mahdollista "Tee sopimus"-valintaruutu näytetään finaalipöydän "Info"-välilehdellä.
  4. Emme osallistu sopimuksen tekemiseen, mutta autamme varmistamaan, että kaikki pelaajat toimivat täydessä yhteisymmärryksessä ennen siirtojen tekemistä yllä olevien ehtojen mukaisesti.
  5. Pidättämme oikeuden vaatia, että sopimuksessa jätetään rahaa "pöydälle" ensimmäiseksi palkinnoksi. Tämä pelattavaksi jätettävä raha on yleensä enintään 5 prosenttia turnauksen kokonaispalkintopotista, ja se varmistaa turnauksen loppupelin sujumisen. Peliin mahdollisesti jätettävän rahan määrä ilmoitetaan yleensä turnausaulan viestissä.
  6. Pelaajat voivat sopia jättävänsä enemmän rahaa "pöydälle" voittajalle tai muille rahasijoille.
  7. Täydellisen yhteisymmärryksen saavuttaminen on pelaajien vastuulla. Mikäli henkilökuntamme edustaja ei ole paikalla pöydässä, pelkät keskustelulokit eivät välttämättä vahvista sopimusta. Voimme kuitenkin vahvistaa sopimuksen, mikäli se oli selvästi sovittuna kaikkien osapuolten välillä.
  8. Vain finaalipöydän pelaajat voivat sopia rahapalkinnoista ja kaikkien jäljellä olevien pelaajien tulee osallistua sopimukseen.
  9. Sopimuksia voi tehdä vain oikean rahan turnauksissa.
  10. Pelaajat voivat keskustella haluamastaan sopimuksesta. Pelaajien pyynnöstä henkilökunnan edustaja voi esittää pelaajille sopimuksen mahdolliset summat ICM:n, merkkimäärien tai tasajaon perusteella.
   • ICM eli "Independent Chip Model" on menetelmä, jossa lasketaan jokaisen pelaajan odotusarvo jäljellä olevasta palkintopotista pelaajan merkkimäärän perusteella, jäljellä olevat voitonmaksut (pois lukien "pöydälle" jätettävät rahat) ja todennäköisyys kunkin pelaajan mahdollisille voitoille turnauksessa. Tätä menetelmää tarjotaan pelaajille oletusarvoisesti.
   • Merkkimääriin perustuvassa jaossa jäljellä olevat palkinnot (pois lukien "pöydälle" jätettävät rahat) perustuvat ainoastaan merkkimääriin.
   • Tasajaossa jäljellä olevat palkinnot (pois lukien "pöydälle" jätettävät rahat) jaetaan kaikkien pelaajien kesken.
   Henkilökuntamme edustajan esittämät sopimusten summat eivät ole lopullisia ennen kuin kaikki pelaajat hyväksyvät ne selkeästi chatissa. Pelaajat voivat keskustella halutessaan kyseisten summien muutoksista. Henkilökunnan edustaja kertaa tämän jälkeen sopimuksen chatissa ja pyytää jäljellä olevia pelaajia hyväksymään sopimuksen.
  11. Pelaajien on pelattava heads-up-ottelunsa normaalisti, huolimatta vastustajansa henkilöllisyydestä. "Flippaus", pelimerkkien dumppaus ja muut "epänormaalit"-pelitoiminnot ovat kiellettyjä. Tämän säännön rikkominen saattaa johtaa rangaistuksiin, kuten pelaajan poistamiseen alustaltamme ja varojen takavarikoimiseen. Tämä sääntö ei päde aikataulutetun heads-up-turnauksen viimeisessä ottelussa.

  Sopimuksien teko turnaussarjataulukko- tai Sit & Go -sarjataulukon pisteistä ei ole sallittua. Tämä saattaa johtaa kaikkien myönnettyjen sarjataulukkopisteiden takavarikointiin sopimukseen osallistuvilta pelaajilta.

9. Pudotuspalkinnot

 1. Joissain erityisissä turnauksissa on asetettu pudotuspalkinto joistain tai kaikista turnauksen osallistujista. Pelaaja, joka pudottaa kyseisen vastustajan, voittaa rahapalkinnon.

  Tarjolla on useantyyppisiä bounty-turnauksia:

  Knockout: Jokaiselle osallistujalle on asetettu pudotuspalkinto. Voitat rahapalkinnon jokaisesta pudottamastasi vastustajasta. Progressive Knockout -turnauksissa bonuksesi kasvaa, kun pudotat pelaajia.

  Kiinteä pudotuspalkinto: Turnauksen tietylle pelaajalle on asetettu pudotuspalkinto.

  Pudotuspalkinto myönnetään pelaajalle, joka voittaa "asiaankuuluvan potin", joka voi olla pääpotti tai yksi useista sivupoteista, kyseisessä kädessä. "Asiaankuuluva potti" tarkoittaa pottia, jossa pudotuspalkintopelaaja on all-in viimeisillä merkeillään.

  • Esimerkki:
   Daniel (100 merkkiä), Barry (200 merkkiä), Vanessa (400 merkkiä) ja Jake (1 000 merkkiä) pelaavat No-Limit -turnauksen kädessä.

   Daniel lyö all-in ja Barry, Vanessa ja Jake maksavat. Pottia, johon Daniel on oikeutettu, kutsutaan "pääpotiksi". Panostus jatkuu sivupotissa 1.

   Barry lyö all-in ja Vanessa ja Jake maksavat. Panostus jatkuu Vanessan ja Jaken kesken sivupotissa 2.

   Vanessa lyö all-in ja Jake maksaa.

   Barry näyttää parhaan käden. Hän voittaa sivupotin 1 ja pääpotin pudottaen Danielin. Hän vastaanottaa Danielin pudotuspalkinnon.

   Jake näyttää toiseksi parhaan käden voittaen sivupotin 2 ja pudottaen Vanessan. Jake voittaa Vanessan pudotuspalkinnon.

   Huomaa, että vaikka Barryllä oli paras käsi, hänellä ei ollut yhtä monta merkkiä kuin Vanessalla, joten hän ei voinut pudottaa häntä. Jakella oli riittävästi merkkejä, joten hän voittaa Vanessan pudotuspalkinnon.
 2. Split pot -pokerimuunnelmassa, kuten Omaha Hi/Lo:ssa tai Stud Hi/Lo:ssa, pudotuspalkinto myönnetään aina high-kädelle. Tämä johtuu siitä, että pelaaja ei voi pudota pelkällä low-kädellä.

 3. Jos kaksi pelaajaa näyttää identtiset voittavat kädet ja täten jakavat "asiaankuuluvan potin" (tai säännössä 25 kuvaillussa split-pokerimuunnelmassa jakavat "asiaankuuluvan potin" high-osuuden) pudotuspalkinto jaetaan tasan voittajien kesken. Jakamattomat sentit myönnetään aikaisempien positioiden pelaajille.

 4. Jos bounty-pelaaja voittaa turnauksen:

  1. Knockout-turnauksessa pelaaja saa oman pudotuspalkintonsa.
  2. Kiinteän pudotuspalkinnon turnauksessa, jossa kiinteän pudotuspalkinnon pelaaja voittaa, pudotuspalkintoa ei myönnetä.
 5. Jos turnaus mainostaa pudotuspalkintoa tietystä pelaajasta, mutta tämä pelaaja ei rekisteröidy turnaukseen, pudotuspalkintoa ei myönnetä tästä pelaajasta.

 6. Pelaajat eivät saa tehdä sopimuksia keskenään tietyn pelaajan pudottamisesta lunastaakseen pudotuspalkintonsa. Näitä sopimuksia pidetään kolluusiona, joka on peruste turnauksesta hylkäämiseen tai muihin rangaistuksiin. Katso lisätietoja yllä olevista säännöistä 20 ja 21 sekä sivulta Kielletty turnauskeskustelu.