Sisäänostositoumusominaisuus

Sisäänostositoumusominaisuus pakottaa korkeamman vähimmäissisäänoston käteis- ja Zoom-pöydissä tietyissä erittäin harvinaisissa olosuhteissa. Tämä ominaisuus vaikuttaa vain pieneen osaan pelaajia.

Ominaisuus vaikuttaa pelaajiin, jotka usein:

  1. Tekevät suurinta sallittua pienemmän sisäänoston
  2. Pelaavat muutamia käsiä
  3. Poistuvat pöydästä alkuperäistä suuremmalla pinolla
  4. Istuutuvat vastaavaan pöytään pienemmällä pinolla kuin poistuessaan edellisestä pöydästä

Pelaajien on toistettava tätä käytöstä vastaavissa pöytätyypeissä yli kahdeksan kertaa 20 tunnin ajanjakson aikana saadakseen rajoituksen. Näiltä pelaajilta vaaditaan korkeampaa vähimmäissisäänostoa tietyissä pöydissä. Ominaisuus ei vaikuta millään muulla tavoin.

Sisäänostositoumus on mekanismi, joka rajoittaa pelaajan pöydästä poistumista voitolla ja uudelleenliittymistä toiseen pöytään pienemmällä merkkipinolla. Tällä hetkellä pelaajien uudelleenliittyminen on rajoitettu kahdeksaan kertaan 20 tunnin ajanjakson aikana.

Kun ylität rajan, vähimmäissisäänostosi muuttuu summaan, joka sinulla oli poistuessasi pöydästä. Ominaisuutta kutsutaan "Sisäänostositoumukseksi", koska poistuminen pöydästä voitolla luo vaatimuksen tuleville pöytiin liittymisille samalla merkkipinolla.

Sisäänostositoumukset koskevat kaikkia saman sisäänostovaihteluvälin pöytiä. Vaihteluväli mitataan isoissa blindeissä, esim. 40-100bb. Tämän vuoksi 0,05/0,10 dollarin (40-100bb) NLHE-pöydässä luodut sitoumukset koskevat myös 5/10 dollarin (40-100bb) PLO-pöytiä. 0,05/0,10 dollarin (40-100bb) NLHE-pöydässä luodut vaatimukset eivät kuitenkaan koske 0,05/0,10 dollarin (100-250bb) NLHE-pöytiä. 100-250bb:n pöydissä on omat sisäänostositoumukset.

On tärkeää huomata, että tämä ei millään tavalla rajoita pelaajia ostamasta sisään vähimmäissisäänostolla haluamaansa määrään pöytiä, jos heillä ei ole aktiivisia sitoumuksia. Sitoumukset eivät myöskään koskaan vaadi sinua tekemään sisäänostoa pöydän oletuksena olevaa enimmäissisäänostoa suuremmalla summalla.

Vaikka sisäänostositoumukset eivät koskaan vaikuta suoraan suurimpaan osaan pelaajista, tämän ominaisuuden lisääminen tähtää pöytien hajoamisen ja paikkojen jaon "metapelien" vähentämiseen. Se myös kannustaa vähentämään pöytien välillä siirtymistä. Tämä auttaa pelaajia keskittymään pokerin pelaamiseen uusien pöytien jatkuvan etsimisen sijaan.

Jatka lukemista, jos haluat nähdä yksityiskohtaisemman kuvauksen tästä ominaisuudesta.

Sitoumusten luominen

Sisäänostositoumus luodaan aina, kun pelaaja ostaa sisään pöytään pienemmällä kuin enimmäissummalla ja poistuu alkuperäistä suuremman merkkipinon kanssa. Kun pelaaja poistuu pöydästä, poistumissumma tallennetaan ja sitä kutsutaan "sitoumukseksi".

Luotu sitoumus edustaa merkkipinoa, joka pelaajalta saatetaan vaatia tuleviin sisäänostoihin. Tämä sitoumussumma on aina isojen blindien määrä pelaajan merkkipinossa pöydästä poistumisen aikaan.

Kun kahdeksan sitoumusta on tallennettu 20 tunnin ajanjakson aikana, sisäänostositoumukset astuvat voimaan.

Kun sitoumusta käytetään tulevissa pöydissä, tämä merkkipinon koko (mitataan isoissa blindeissä) korvaa oletusvähimmäissisäänoston uudessa pöydässä, jossa normaalisti vaaditaan samaa sisäänostovaihteluväliä.

Sitoumukset ovat voimassa 20 tuntia, jonka jälkeen ne vanhentuvat.

Sitoumusten käyttäminen

Jos pelaajalla on vähintään kahdeksan sitoumusta tietylle sisäänostotyypille, pelaajan tehdessä sisäänoston samantyyppiseen pöytään hänelle esitetty vähimmäissisäänosto on korkeampi kuin normaali vähimmäissisäänosto.

Kun pelaajalla on useampia aktiivisia sitoumuksia, ne käytetään vähiten rajoittavasta eniten rajoittavaan. Kun sitoumus käytetään, kyseiselle sitoumukselle määrätty merkkipino esitetään vähimmäissisäänostona kyseisen pöytätyypin oletusvähimmäissisäänoston sijaan.

Kun kaikki pelaajan kahdeksan sitoumusta ovat käytössä, käytössä olevien sitoumusten suurinta merkkipinoa (isoissa blindeissä) käytetään vähimmäissisäänostona avattaessa kyseisen tyypin pöytiä.

Muista, että sitoumukset koskevat koko käteispelitarjontaa, jolla on sama vähimmäis- ja enimmäissisäänosto isoissa blindeissä.

Sitoumusten päivittäminen

Aina kun sitoumusta käytetään, sitoumus päivitetään pelaajan poistuessa pöydästä pöydän tyypin ja merkkipinon koon (isoissa blindeissä) mukaan.

Useimmissa tapauksissa sitoumus päivitetään pelaajan merkkipinon isojen blindien määrän mukaiseksi pelaajan poistuessa pöydästä. Jos merkkipinon koko on pienempi kuin oletusvähimmäissisäänosto, sitoumus poistetaan.

Jos merkkipinon koko on suurempi kuin pöytätyypin oletusenimmäissisäänosto, oletussisäänosto (isoissa blindeissä) tallennetaan sen sijaan.

Pelimerkkien dumppaamisen estäminen

Ainoa poikkeus sitoumuksiin johtuu useiden eri panostasojen pöytätyyppien sekoittamisesta. Tämä poikkeus ehkäisee pelimerkkien dumppaamista.

Jokainen sitoumus tallentaa myös korkeimman ison blindin koon pöydissä, jotka käyttivät kyseistä sitoumusta. Jos pelaaja istuutuu pöytään, jonka ison blindin koko on alle 1/3 korkeimmasta arvosta, sitoumusta ei päivitetä pienemmällä merkkipinon koolla, vaikka pelaaja häviäisi rahaa istuessaan pöydässä.

Esimerkiksi, jos pelaaja luo sitoumuksen liittymällä, pelaamalla ja poistumalla 5/10 dollarin NLHE-pöydästä. Jos hän sen jälkeen liittyy 1/2 dollarin NLHE-pöytään, joka käyttää kyseistä sitoumusta, sitoumuksen voi päivittää vain korkeampaan arvoon, koska uuden pöydän kahden dollarin iso blindi on alle 1/3 sitoumukseen tallennetusta 10 dollarin ison blindin koosta.

Zoom-sitoumukset

Zoom-sitoumukset toimivat samalla tavoin kuin normaalien käteispöytiemme sitoumukset. Poikkeuksena on neljän sitoumuksen rajoitus 20 tunnissa kahdeksan sijasta. Jos kuitenkin Zoom-poolin sitoumus on muokannut vähimmäissisäänostoasi, saat ostaa sisään vain yhden osallistumisen kerrallaan, jotta sisäänostojasi ei rajoitettaisi enemmän kuin on tarpeen. Jos ostat vain yhden osallistumisen kerrallaan, voit tehdä normaalin määrän sisäänostoja.

Jos haluat lisätietoja sisäänostositoumuksista, lähetä sähköpostia asiakaspalveluumme.