Ruletin säännöt

Rulettia on pelattu vuosisatojen ajan ja nykyisen muotonsa sen on oletettu saaneen 1700-luvun Pariisissa. Peli on kehittynyt aikojen saatossa ja siitä on tullut perusta nykyaikaisille kasinoille. Kehän on arveltu sisältäneen aikoinaan vain 31 numeroa, vaikka niitä nykyään on yleensä 37 Euroopassa ja 38 Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi palautusprosentit vaihtelevat hieman riippuen siitä, kummalla puolella Atlanttia pelaat.

Yleinen yhteenveto

Eurooppalaisella rulettikehällä on 37 koloa, jotka on numeroitu nollasta kolmeenkymmeneenkuuteen. Näin ollen sinulla on suurempi todennäköisyys voittaa kuin rulettipöydissä, joissa on useampia koloja, esimerkiksi amerikkalaisessa ruletissa.

Pöydällä on kaksi pääasiallista sijoitusaluetta, "numerokenttä" ja "sivukenttä", joista molemmat sisältävät useita erilaisia panostusmahdollisuuksia.

Numerokentällä voit tehdä sijoituksia yksittäisille numeroille tai enintään kuuden numeron ryhmille, jotka ovat lähellä toisiaan numerojärjestyksessä pöydän sijoittelun mukaan.

Sivukenttä sisältää toisiaan vastaavat vaihtoehtoparit panostuksille isoille ja pienille, parittomille ja parillisille sekä punaisille ja mustille (18 numeroa kukin). Voit myös tehdä kuusi erilaista 12 numeron panostusta (kolme "saraketta" ja kolme "tusinaa").

Lisäksi on olemassa muita sijoitusyhdistelmiä, jotka kattavat 7–17 numeroa. Nämä sijoittuvat kehän eri osioille ja voit tehdä niille panostuksia yhdellä helpolla klikkauksella rulettipöydän "ovaalikehyksessä", joka esittää numeroiden todellisen järjestyksen kehällä normaalin panostusasettelun numerojärjestyksen sijaan.

Pelaaminen ja pelin säännöt

Liittyessäsi pöytään sinua pyydetään valitsemaan session aikana käytettävien pelimerkkien väri. Ohjelmisto antaa sinun helposti valita asettamiesi panosten arvon ja vaihtaa yhdellä kertaa tietylle sijoitukselle asetettavien merkkien määrää.

Aloitteleville pelaajille panostaminen ruletissa voi vaikuttaa hämmentävältä, kun eri pelaajat tekevät erilaisia panostuksia eri tavoin. Tosiasiassa panostamisen säännöt ovat yksinkertaiset ja ne voidaan esittää yhteenvetona seuraavasti:

Voit sijoittaa mille tahansa numerolle tai numeroiden yhdistelmälle asettamalla panoksia numero- ja sivukentille. On tärkeää muistaa, että jokaisen sivukentän sijoituksen on oltava vähintään pöydän minimipanoksen suuruinen. Sama sääntö pätee numerokentän yhteissijoituksiin. On myös muistettava, että jokainen sijoitus on yksilöllinen, kunhan pöydän minimipanos saavutetaan.

Jos sijoituksesi voittaa, alkuperäinen panoksesi palautetaan tilillesi ja lisäksi sinulle maksetaan voitto asettamiesi panosten ja pöydän voittokertoimien mukaan (lueteltu alla). Jos sijoituksesi häviää, menetät alkuperäisen panoksesi.

Peliohjelmistomme seuraa automaattisesti sijoitettuja panoksia eikä salli sijoitusten asettamista, elleivät ne ylitä pöydän minimipanosta. Sen sijaan ensimmäinen klikkauksesi panostusalueella asettaa minimipanoksen, jos valitsemasi nimellisarvo on alle sallitun minimin.

Peliohjelmisto tunnistaa numerokentän sijoitusten olevan kumulatiivisia, joten voit jatkaa panosten asettamista numerokentälle kunnes minimipanos on saavutettu. Jos minimipanosta ei saavuteta, kaikki sen alle jäävät panostukset palautetaan, kun kuula on pyörinyt (panostusajan loputtua).

Jos pelaat usean pelaajan pöydässä, kaikki sijoitukset tulevat voimaan ja voivat voittaa tai hävitä, kun panostusaika umpeutuu. Yhden pelaajan pöydissä sijoituksesi eivät ole voimassa ennen kuin vahvistat ne ja klikkaat Pyöräytä-painiketta.

Numerokentän voittokertoimet - ruletti
Panostuksen nimiNumerotVoittokertoimet
1 numero 1 35:1
Jakaminen 2 17:1
3 numeroa 3 11:1
4 numeroa 4 8:1
6 numeroa 6 5:1
Sivukentän voittokertoimet - ruletti
Panostuksen nimiNumerotVoittokertoimet
Punainen 18 1:1
Musta 18 1:1
Pariton 18 1:1
Parillinen 18 1:1
Pienet (1–18) 18 1:1
Isot (19–36) 18 1:1
1., 2. tai 3. tusina 12 2:1
1., 2. tai 3. sarake 12 2:1

Ovaalikehys ja split-panokset

Panostamiseen on muitakin vaihtoehtoja, kuten pöydässä olevan ovaalikehyksen käyttäminen. Tämä on osa rulettipöydästä, joka esittää numeroiden todellisen järjestyksen kehällä. Voit klikata yhtä numeroa ja pelimerkit sijoitetaan sille sekä kahdelle "naapurille" (viereisille numeroille) numeron molemmin puolin.

Voit käyttää ovaalikehystä asettaaksesi panoksia neljälle erikoissijoitukselle, jolloin useita pelimerkkejä asetetaan sijoitusalueelle puolestasi seuraavana esitettävän taulukon mukaisesti.

Panostuksen nimiHinta pelimerkeissäNumerotJako
Suuri sarja Yhdeksän pelimerkkiä 17 0/2/3 (kaksi pelimerkkiä), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (kaksi pelimerkkiä), 32/35
Pieni sarja Kuusi pelimerkkiä 12 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36
Orvot numerot Kahdeksan pelimerkkiä 8 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34
Nolla
Neljä pelimerkkiä 7 0/3, 12/15, 26, 32/35

Vierekkäisille samanvärisille (punainen tai musta) kahden numeron sijoituksille (splitit) voidaan kaikille asettaa panoksia yhdellä toimenpiteellä ovaalikehysalueen lähellä olevan split-panosten hallinnan avulla.

Punaiset splitit (neljä sijoitusta)Mustat splitit (seitsemän sijoitusta)
9/12 8/11
16/19 10/11
18/21 10/13
27/30 17/20

26/29

28/29

28/31

Panosrajoitukset

Eurooppalaisten rulettipöytien panosrajat noudattavat vastaavaa käytäntöä kuin useimmissa maailman kivijalkakasinoissa. Numerokentän ja sivukentän panoksilla on usein erilaiset minimit ja maksimit.

Pöydässä esitetty sivukentän maksipanos osoittaa suurimman summan, joka voidaan asettaa kullekin (tai kaikille) sivukentän sijoituksille. Kumulatiivista maksimia ei ole.

Pöydässä esitetty numerokentän maksimipanos osoittaa suurimman sallitun panossumman, joka voidaan asettaa kullekin yksittäiselle numerolle (1 numeron sijoitus).

Jokaisella muuntyyppisellä numerokentän sijoituksella (2, 3, 4 numeroa jne.) on oma maksimipanossummansa, joka on verrannollinen ilmoitettuun yhden numeron sijoituksen maksimiin. Alla olevat kaaviot osoittavat eri sijoitusten maksimipanosten suhteen sekä esimerkin oikeita numeroita käyttäen.

NimiNumerotEnimmäispanos
Yksinkertaisesti 1 25 $
Split 2 50 $
3 numeroa 3 75 $
4 numeroa 4 100 $
6 numeroa 6 150 $

Jos esimerkiksi yhden numeron sijoituksen maksimipanos on 25 dollaria, voisit asettaa jopa 40 merkkiä keskisarakkeessa olevalle numerolle ja sen ympärille - kuten numerolle 17 (1 numero [1], 2 numeroa neljä kertaa [8], 3 numeroa [3], 4 numeroa neljä kertaa [16] ja 6 numeroa kaksi kertaa [12]) - yhteensä 1 000 dollaria.

Tämän panostuksen voitto olisi 392 merkkiä (9 800 dollaria 25 dollarin merkeillä) sekä palautettu alkuperäinen 40 merkin sijoitus (tai 1 000 dollaria).

Talon etu

Talon etu (aitojen todennäköisyyksien ja voittokertoimien välinen ero) eurooppalaisessa ruletissa on 2,70 %.

Usean pelaajan pöydät

Tarjoamistamme rulettipeleistä keskeisimpiä ovat usean pelaajan pöydät, joissa sinä ja ystäväsi voitte nauttia jännityksestä yhdessä. Usean pelaajan pöydät muuttavat nettipelaamisen vuorovaikutteiseksi kokemukseksi, aivan kuten kivijalkakasinoilla.