Seven Card Stud Hi/Lo (8 or better) online

Seven Card Stud Hi/Lo online är en variant av 7-Card Stud. Om du behöver fräscha upp minnet angående hur man spelar 7-Card Stud, klicka här.

Seven Card Stud Hi/Lo är en pokervariant där potten delas mellan den som har högst hand och den som har lägst hand, förutsatt att denna lägsta hand inte innehåller något kort över 8. Om detta krav inte uppfylls går hela potten till den högsta handen. Samma hand kan också vinna både den höga och låga halvan av potten. Se sidan Handranking för att se hur låga händer bestäms och vad som slår vad.

Spelet kallas även Seven Stud high-low, Seven Card Stud 8-or-better, Seven Card Stud Split, eller Seven Card Stud/8. Spelet kanske är bekant för dem som har spelat mycket hemma.

Regler för Seven Card Stud Hi/Lo

Precis som i Seven Card Stud, startar varje spelar med två hålkort och ett uppkort, och sedan får varje aktiv spelare ytterligare tre uppkort och ett sista nedvänt kort. Alla spelare slutar alltså med sju kort, fyra öppna och tre stängda. Skillnaden mellan Seven-Card Stud high och Seven Card Stud Hi/Lo är att i Seven Card Stud  Hi/Lo kan varje spelare skapa två olika händer, en hög hand och en låg hand. Varje spelare skapar en femkorts hög hand med sina sju kort. Varje spelare skapar en femkorts låg hand med sina sju kort. Den höga och låga handkombinationen kan bildas av samma kort men det är inte nödvändigt - oftast består de av olika kort. Om t.ex. dina sju kort är Kh 8h 5c 4h 3h 2s Ah, skulle din höga hand vara färg med Ah Kh 8h 4h 3h, medan din låga hand skulle vara 5c 4h 3h 2s Ah, s.k. 'wheel'. Här är en hand som består av samma fem kort för hög och låg: Ks Qh 8s 7d 6c 5h 4c. Hög hand är en stege till 8 och låg hand är också 8-7-6-5-4.

Ante

Varje ny hand i Seven Card Stud börjar med att alla spelare lägger en ante i potten. Ante är en betalning till potten innan korten delas ut i syfte att uppmuntra action. I ett $2/$4 limit-spel skulle till exempel anten vara 40 cent. Alla spelare måste betala ante för att få kort.

När du sätter dig ned vid ett bord blir du tilldelad kort direkt, efter att du har uppmanats att betala ante. Eftersom Seven-Card Stud Hi/Lo inte har några blinds (mörkar) behöver du inte vänta.

När alla antar har betalats, delar dealern ut två stängda kort till varje spelare och sedan ett öppet kort med start på plats 1. De två stängda korten kallas hålkort. Du kan se vilka kort som är hålkort och vilket som är ditt uppkort eftersom hålkorten visas nedanför uppkortet. Du kan se alla spelares uppkort och de kan se ditt uppkort.

Seven Card Stud Hi/Lo, liksom alla pokervarianter, handlar om satsningar. Seven-Card Stud Hi/Lo har fem satsningsrundor. Storleken på satsningarna beror på spelets struktur.

Tredje gatan

I första rundan (som kallas tredje gatan) börjar satsningsrundan med spelaren som har det lägsta uppkortet. Detta är en obligatorisk insats. Satsningen måste vara minst den specificerade minimisatsningen, och kallas i så fall för bring-in, men kan även vara högre. En bring-in är vanligtvis en fjärdedel av den lägre limiten. Om två eller fler spelare har samma valör på uppkortet bestäms vem som ska lägga bring-in av färgen, i omvänd bridgeranking (klöver, ruter, hjärter, och spader). Detta är en av de få gånger då färg har betydelse i poker. Om t.ex. tre tvåor är uppkort i första rundan, 2s, 2h, 2d, skulle spelaren med 2d måsta lägga bring-in.

I det här läget har du två möjligheter:

 • Öppna med bring-in
 • Fullborda satsningen, d.v.s. öka satsningen till den lägre limiten

Välj vad du vill göra genom att klicka i dialogrutan. Du kan alltid välja att fullborda satsningen, men du kommer märka att spelare oftast öppnar med minimum. Om alla lägger sig vinner du alla antar, och nästa hand börjar.

Det är dock ovanligt att alla lägger sig för en bring-in.

Om du öppnar med bring-in, så har alla efterföljande spelare tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha bring-in
 • Fullborda satsningen, d.v.s. öka satsningen till den lägre limiten

Om du eller någon annan fullbordar satsningen, så har alla efterföljande spelare tre valmöjligheter:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha bring-in
 • Höja, alltså öka föregående satsning

Varje spelare därefter har samma tre valmöjligheter. Om någon har höjt, måste varje spelare som vill fortsätta antingen syna den senaste höjningen eller själv höja. När du utvärderar dina kort kommer du att inse att både låga och höga kort kan vara bra i Hi/Lo-spel. Du vill ha en hand som är den bästa antingen som hög hand eller låg, och helst en hand som kan vinna både som hög och låg hand ('scoopa' potten). Om du försöker få en låg hand, så minskar dina chanser med alla kort över 8. Jämfört med Omaha Hi/Lo så delas fler potter mellan hög och låg hand i Seven-Card Stud Hi/Lo. Omaha Hi/Lo kan bara ha en låg pott om minst tre av de gemensamma korten är 8 eller lägre och t.o.m. då kan det hända att ingen spelare lyckas få en låg hand. Eftersom spelare får sju kort vardera och får använda vilka fem kort de vill i Seven-Card Stud Hi/Lo, så har oftast någon en låg hand.

Fjärde gatan

När första satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, delar dealern ut ett andra uppkort (fjärde gatan) till varje aktiv spelare. En satsningsrunda följer för de spelare som fortfarande är med i handen.

Skillnaden mellan Seven-Card Stud Hi/Lo och Seven Card Stud är att man i Seven Card Stud Hi/Lo inte kan välja att satsa i den högre limiten om någon har ett par på bordet. I 7-Card Stud Hi/Lo satsar man alltid i den lägre limiten de två första rundorna och i den högre limiten de sista tre.

I alla rundor efter tredje gatan, har den första spelaren att agera två alternativ:

 • Checka, alltså inte göra någon satsning
 • Göra en satsning i korrekt satsnings-limit för den rundan

Om ingen satsar så har alla spelare, i turordning, samma valmöjligheter. I alla rundor efter tredje gatan är det möjligt att ingen satsar något. Om ingen satsar i en runda, kallas detta 'checked around'.

Om någon satsar, har varje spelare därefter tre alternativ:

 • Lägga sig
 • Syna, alltså matcha bring-in
 • Höja, alltså öka föregående satsning

En spelare som checkar behåller sina kort. Om någon satsar, får spelare som tidigare checkade möjlighet att välja bland de tre alternativen ovan. Att checka och sedan höja när det är ens tur igen kallas för 'check-raise'. Om du checkar med avsikt att höja riskerar du naturligtvis att ingen satsar.

Femte gatan

När satsningsrundan är avslutad och alla har haft möjlighet att lägga sig eller syna den totala satsningen i rundan, delar dealern ut ett tredje uppkort (femte gatan) till varje aktiv spelare. En satsningsrunda följer för de spelare som fortfarande är med i handen. På femte gatan satsar man i den högre limiten.

Sjätte gatan

När satsningarna har avslutats för femte gatan, delar dealern ut ett fjärde uppkort (sjätte gatan) till alla aktiva spelare. En satsningsrunda följer för de spelare som fortfarande är med i handen. Även på sjätte gatan satsar man i den högre limiten.

Sjunde gatan

När satsningarna har avslutats för sjätte gatan, delar dealern ut ett sista kort nedvänt (sjunde gatan) till alla aktiva spelare. Spelare som fortfarande är med i given har en sista satsningsrunda. Man satsar på exakt samma sätt som i de tre tidigare rundorna.

Visningen

När sjunde satsningsrundan är avslutad, är satsningarna över och handen går till visning (showdown). De återstående aktiva spelarna visar sina kort. Den bästa höghanden, bestående av de fem bästa korten bland varje spelares sju kort, vinner halva potten. Den bästa låghanden (så länge det finns en kvalificerande sådan bestående av fem olika kort av valör 8 eller lägre), bestående av de fem bästa korten bland varje spelares sju kort, vinner halva potten. Programmet bestämmer vinnarhänderna, och ger potten till den eller de spelare som har de händerna. Om ingen hand kvalificerar sig som låg ger mjukvaran hela potten till spelaren som har högst hand. Om samma spelare har både bästa höghand och bästa låghand, går hela potten till den spelaren.

Om satsningsrundan inte slutförs på sjunde gatan, d.v.s. om en spelare satsar eller höjer utan att någon synar, så blir det ingen visning och programmet ger då potten till spelaren som satsade. Detta gäller även för alla tidigare gator. Om det sker på tidigare gator, delas inga fler kort ut, eftersom handen då är avslutad.

Ibland tar en spelares marker slut innan satsningsrundan är över. I sådana fall skapas en eller flera sidopotter, och programmet delar sedan ut huvudpott och sidopotter till vinnaren eller vinnarna. När en spelare är all-in, kan denne inte syna ytterligare satsningar eller höjningar (eftersom spelaren inte har fler marker att syna med), men handen går fortfarande till visning.

Spelare visar oftast inte sina förlorande händer. Du har däremot rätt att se alla kort som var aktiva vid visningen även om de inte visades. Klicka på "Visa senaste hand" för att öppna ett nytt fönster som visar senaste handen med alla aktiva kort.

Vi erbjuder det största urvalet av pokervarianter som finns online, bl.a: